Skatteministeren vil pålægge de mindre virksomheder endnu flere administrative byder.

Det er med baggrund i en undersøgelse, som skatteministeriet selv har lavet. Der snydes for mere end 20 mia. i skat, konkluderer undersøgelsen.

Den konkluderer også, at:

10% gør det bevidst. 90% vil gerne , men kan ikke finde ud af reglerne.

Det er derfor befriende at direktøren for Tekniq bramfrit går ud og sigetr fra. Han siger:

“Skal 90 pct. straffes, fordi 10 pct. snyder i skat?

På baggrund af et besøg hos nogle vandpibeimportører og en analyse fra Skat udråbte ministeren SMV’erne som de store skattesnydere, og han varsler derfor indgreb og en skærpelse af revisionspligten.

I installationsbranchen sidder vi tilbage med en fornemmelse af, at der må være tale om et vildskud i varmen fra ministerens side.

Det er selvfølgelig aldrig acceptabelt, at virksomheder – hverken små, mellemstore eller store – snyder med skatten. Og ministeren skal naturligvis gøre alt, hvad der står i hans magt for at sikre, at det ikke sker. Men med udmeldingen synes ministeren at glemme, at SMV’erne udgør to tredjedele af dansk erhvervsliv.

Alle bliver skåret over én kam

Det er en stor andel, og derfor kan det desværre heller ikke undre, at der også inden for dette segment vil være eksempler på skattesnyd.

Alligevel viser Skats compliance-undersøgelser, at 90 pct. af virksomhederne er indstillet på at betale den korrekte skat.

Men i ministerens bog bliver alle SMV’er skåret over én kam og har nu udsigt til at blive pålagt ekstra byrder på grund af de brodne kar.

Virksomhederne oplever i forvejen, at der er mange bureaukratiske byrder forbundet med at drive virksomheder.

Og med en yderligere skærpelse af revionspligten vil det blive endnu én i bunken. Endda en af de større. Det er et skridt i den forkerte retning for dansk erhvervsliv.”

Herlig direkte tale fra branchen.

Og til skatteministeren, se at komme til fornuft.