En af Danmarks førende udviklere inden for vedvarende energi, European Energy, har med et lån på et trecifret millionbeløb fra Danmarks Grønne Investeringsfond sikret sig gode muligheder for at sætte turbo på opførelsen af vindmølle- og solcelleparker i stor skala.

European Energy har længe været en væsentlig aktør på markedet for vedvarende energi både i Danmark og internationalt. Den danske virksomhed udvikler og opfører sol- og vindprojekter i store dele af verden. Siden etableringen i 2004 har European Energy gennemført flere end 100 vind- og solprojekter i både ind- og udland, hvilket har medført etablering af mere end 1,6 GW grøn energi i løbet af de seneste 16 år, heraf mere end 500 MW i Danmark.

Samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond vil understøtte European Energys målsætning om at bygge 750 MW ny grøn elproduktion fra sol- og vindenergi i 2021 og yderligere 1 GW i 2022.

“Vi sætter meget pris på samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond, som med deres lån er med til at sikre, at vi i European Energy i de kommende år kan accelerere opførelsen af vedvarende energianlæg i bestræbelserne på en intensiveret CO2-reduktion. Senest har vi i Aabenraas Byråd fået godkendt opførelsen af Nordeuropas største solcelleanlæg sydvest for Rødekro. Her er der tale om en anlægsinvestering på over 1 mia. kr., som vil sikre en årlig CO2-reduktion på mere end 110.000 tons,” siger Knud Erik Andersen, adm. direktør i European Energy, og tilføjer ”Projektet i Aabenraa er jo ikke det eneste, vi har i vores pipeline af den kaliber, og lånet fra Danmarks Grønne Investeringsfond er derfor kærkomment i vores bestræbelser på at få mest mulig vedvarende energi opført, så vi kan få fortrængt de fossile brændsler fra vores elproduktion hurtigst muligt.”

Samtidig med at Danmarks Grønne Investeringsfond ser på den miljømæssige bæredygtighed, vurderes alle projekter også på, om de er kommercielt bæredygtige.

“European Energys forretningsmodel sikrer sammenhængskraften i hele værdikæden i deres energianlæg, og dermed får det danske samfund tilført betydelige mængder fossilfri strømproduktion til el-distributionen. Og European Energys finansielle præstationer gennem de senere år vidner om, at de også har en rentabel forretningsmodel. I Danmarks Grønne Investeringsfond ser vi European Energy som en af de ledende danske udviklere af landbaserede sol- og vindenergianlæg i stor skala, og vi er meget glade for samarbejdet,” siger Michael Zöllner, Managing Director i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Danmarks Grønne Investeringsfond er en af de fire statslige fonde, som med Danmarks Grønne Fremtidsfond fik tilført ekstra milliarder til at sikre kapital til grønne virksomheder og iværksættere. Danmarks Grønne Investeringsfond fik sammen med Vækstfonden tilført 10 mia. kr. Men potentialet er endnu større.

“Når Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån, virker det tit som en løftestang for privat kapital. Vi går ofte ind tidligt og med et langsigtet perspektiv, og det får så i mange tilfælde banker og pensionskasser med. På den måde kan et lån fra os tiltrække mange gange lånets størrelse,” siger Michael Zöllner.

Om European Energy
European Energy udvikler, finansierer, bygger og driver vind- og solanlæg i Danmark og internationalt. Siden selskabets begyndelse tilbage i 2004 har European Energy bygget mere end 1,6 GW vedvarende energi til en investeringsværdi på knap 20 mia. kr. European Energy har en udviklingspipeline på mere end 16 GW og er aktuelt involveret i byggerier på mere end 300 MW sol- og vindprojekter i syv forskellige lande.