Bølgen af ansøgninger til den nye tilskudspulje til blandt andet varmepumper skyller i øjeblikket ind over Energistyrelsen. Der er således kommet 14.300 ansøgninger på de første 13 dage, siden bygningspuljen åbnede 15. oktober. Puljen er målrettet energiforbedringer i private boliger.

For TEKNIQ Arbejdsgiverne er det gode nyheder, at der nu kommer skred i tilskudsmillionerne efter en lang periode med uvished. Nu handler det dog om at nå hele vejen i mål.

”Vi hører fra vores medlemsvirksomheder, at deres kunder fortsat oplever lange sagsbehandlingstider. Det er særligt kritisk nu, hvor politikerne faktisk har besluttet at prioritere området og fremrykke tilskuddene. Der er skal være den fornødne bemanding, så de mange tilskudsmillioner ikke samler støv i lange sagsbehandlingstider men kommer ud og skaber omsætning i samfundet og sætter fart på den grønne omstilling,” siger Troels Hartung, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som organiserer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Energistyrelsen står for at håndtere de mange tilskudsansøgninger, der har vist sig som en sand tsunami.

”Vi havde forventet, at der ville komme 300-500 ansøgninger i løbet af den første uge, men nu har vi allerede fået over 14.000 ansøgninger, så det langt mere, end vi havde regnet med,” siger Heidi Ingeman Koch, enhedschef i Energistyrelsen.

Hun er glad for, at tilskudspuljen er populær, selvom det betyder et ekstra stort tryk på sagsbehandlerne i styrelsen. I øjeblikket sidder der 12 mand og behandler sagerne, men kontorchefen forklarer, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe flere sagsbehandlere til afdelingen.

”Vi håber på, at de første tilsagn bliver sendt ud i denne uge. Der har været lidt forskellige ting, som skulle afklares, men vi vil rigtig gerne i gang. Målet er, at alle sager skal nå at blive behandlet inden nytår,” siger Heidi Ingeman Koch.

I løbet af de første fem dage, efter puljen åbnede, kom der 8.500 ansøgninger. Ud af dem var 43 procent projekter kun med varmepumper, mens omkring 15 procent rummede kombinerede projekter med både varmepumpe og eksempelvis udskiftning af døre og vinduer.

Ud af de 245 millioner kroner, der er afsat til bygningspuljen i år, er det et krav, at minimum 60 procent går til varmepumpe-tilskud, hvilket vil sige 170 millioner kroner. Heidi Ingeman Koch kan ikke sige, om dette års pulje er opbrugt med de nuværende ansøgninger, men uanset hvad vil der komme nye penge i spil på den anden side af nytår. Det er endnu ikke helt afklaret, men det tegner til, at næste års pulje bliver på cirka 375 millioner kroner.

Der er ikke nødvendigvis tale om 14.300 forskellige projekter, da flere fejlagtigt har indsendt samme projekt flere gange. Derudover er der nogen, der mangler dokumentation. Energistyrelsen er i øjeblikket ved at kontakte ansøgerne om fejl og mangler i ansøgningerne, der bliver behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Kunden skal søge om tilskud og få grønt lys fra Energistyrelsen, før installatøren kan gå i gang med selve opgaven. Til gengæld gælder tilsagnet i to år, når det først er givet.