Esbjerg borgmester fik stillet en opgave af Dagens VVS. Det var måske lidt unfair for opgaven gik ud på et udbud, som de selv havde lavet.

Borgmesteren har været hurtig.

Indirekte giver han Dagens VVS ret i at evalueringsmodellen måske ikke var helt fair. For i dag udbydes med langt større spænd.

Nedenfor følger opgaven og borgmesterens svar:

Opgaven: En forsyning udbyder en opgave.Prisen vægter 70%.

Efter licitationen offentligører den pågældende forsyning, at pris på 0,9 mio. kr. giver max. points(70%) og pris på 1,1 mio. kr. giver 0%.Bud under 0,9 mio. får kun point som om de havde budt 0,9 mio.

Fra 900.000 til 1.100.000 er der 200.000 i forskel. Blot ved kr. 28.600 er en bydende ude. Opgaven slut .

Her er borgmesterens svar til Dagens VVS:

Ad. 1: først offentliggjort efter udbud

På tidspunktet for gennemførelse af udbuddene, skete det jf. gældende lovgivning. På daværende tidspunkt var der ikke krav til at ordregivere skulle oplyse mere vedr. evalueringsprocessen, end hvad der blev gjort i udbudsmaterialet.

 

Ad. 2: skala fra 0,9 mio til 1,1 mio

Prisen blev evalueret på en skala fra 0 – 100, hvor den budgetterede sum på kr. 1.000.000, som var beregnet på baggrund af det foregående års køb, +/- aktivitetsforventninger for den kommende periode, ville udløse en score på 50 point. 10% under den budgetterede pris udløste 100 point og 10% over udløste 0 point. Det er et spænd som er meget lille og idag laver vi typisk også vores udbud således at laveste pris giver 100 point, laveste pris tillagt 50% giver 50 point og laveste pris tillagt 100% giver 0 point. Spændet er således markant større.