En ny rapport udgivet af Per K. Rasmussen viser, at danske grossister er udfordrede.

Markedet går tilbage, men der er stor forskel på, hvordan de enkelte grossister klarer sig.

Det er spændende og tankevækkende læsning.

Analysen omfatter en gennemgang af grossisternes regnskaber for 2023 og for de seneste fem år.

Det drejer som om 23 grossisters regnskaber. Der er 7 store, hvoraf de 4 er fra Rørforeningen, der er 5 fra DJ Supply, der er 4 mindre fra Rørforeningen og en blanding af 7 øvrige grossistforretninger.

Smileys

I lighed med tidligere år har Per K. Rasmussen lavet en vurdering af de 23 grossisters resultat ud fra en smiley ordning. Kun et firma har opnået top-karakteren 6 smileys, medens 5 grossister har opnået 5 smileys, der gives for ” Flotte regnskabstal, flot udvikling, flotte nøgletal og fine forventninger til fremtiden”.

I bunden ligger to grossister med kun to smileys. Sanistål, som er den ene, har gennem flere år ligget i bunden, men denne gang har Sanistål fået pil opad på grund af det nye svenske ejerskab fra Ahlsell.

Store grossister

Af interessante observationer i analysen kan man se, at AO Johansen går mindst tilbage blandt de store grossister, men alle de store har alle mindre omsætning og mindre bruttoavance end året før.

Tankevækkende er det, at Lemvigh-Müller, der omsætter for langt mere end Brødrene Dahl, har mindre bruttoavance, og så er en af observationerne blandt de store, at Bygma, som den eneste af de store, viser fremgang i dækningsbidraget sammenlignet med for fem år siden. Ikke meget, men dog fra 18,1% til 18,7%.

Største grossist Stark, der omsætter for 9,3 mia. har et nøgletal på 4,0 mio. kr. i omsætning pr. medarbejder. Det 1,2 mio. kr. bedre pr. medarbejder end Sanistål, men 35% dårligere end AO Johansen, der ligger bedst.

Sammenlignet med 2022 har Lemvigh-Müller den største omsætningsmæssige tilbagegang med hele 16%. Og med faldende DB% gør det rigtigt ondt på bruttoavancen, der er gået hele 21% tilbage.

Børsnoterede Solar, der i ”Børsregnskabet” omsætter for 13 mia. kr. er kun medtaget i analysen med det danske CVR-registrerede firma, som repræsenterer 32% af Solar salget. Resten er eksport til hovedsageligt Holland, Sverige og Norge. Og denne eksport er ikke medtaget.

7 øvrige ”mellem” grossister

For de 7 øvrige er det kun Scanpipe og Grønbech & Sønner, der opgiver omsætningen. Scanpipe er gået 9% tilbage siden sidste år, medens Grønbech & Sønner er gået 3% frem. For de øvrige er der på baggrund af den opgivne bruttoavance estimeret en omsætning ud fra et dækningsbidrag på 10%.

Plast-Line opnår flotte nøgletal på bruttoavance pr. medarbejder, medens Lønhart og Oldebjerg halter en del bagefter. Byggros viser en imponerende fremgang med 59% højere bruttoavance i forhold til sidste år.

DJ Supply

Rødgaard Import går 11% frem, og der er også fremgang hos P.Conradsen, medens M.Wilhelmsen, Frederik Nielsen og Vinderup Jern & Stål går tilbage.

Især Vinderup falder kraftigt i nøgletallet bruttoavance pr. medarbejder falder fra 1,4 mio. pr. medarbejder til 1,0 mio. pr. medarbejder.

Og denne tilbagegang kan ses på resultatet før skat hos fire af de 5 DJ Supply grossister, kun Rødgaard forbedrer resultatet til et overskud på 10,7 mio. kr.

Klub 4

Rørforeningens Klub 4 omfatter de mindre grossister

Boldsen, Hatten. Kier og G.K.M.

De tre første melder om stor tilbagegang. Brd.Kier har nedgang i omsætningen på 37% i forhold til året før. Boldsen og Hatten opgiver ikke omsætning i regnskabet, men bruttoavancen er faldet med henholdsvis 26% og 35 %. Og da personaleudgifterne ikke er reduceret tilsvarende, kan det ses på bundlinien hos alle tre.

Den sidste grossist, G.K.M. har endnu ikke offentliggjort 2023-regnskabet via proff.dk, men rapporten er så lavet med seneste regnskab.

Rapporten, der er på 31 sider, kan bestilles hos pra@enexio.dk eller på telefon 28885515.