Ulefos A/S opgiver ikke omsætningen, hvorfor et bud på omsætning ud fra bruttoavancen bliver et skøn.

Bruttofortjenesten i 2020 regnskabet er på 7,1 mio.kr. Det 1,5 mio kr. bedre end 2019 og på niveau med for 5 år siden.

Ulefos A/S har som andre leverandører været påvirket af prispresset i branchen, og det har påvirket bruttoavancen.

Største udgift er personaleomkostninger, som for 2020 er på 6,8 mio. kr. for 11 medarbejdere. I 2019 var der en medarbejder mere og personale-omkostningen var på 7,4 mio. kr.

Resultatet for skat viser et overskud på 280.000 kr. Og det må jo siges at være en pæn forbedring i forhold til sidste års underskud på 1,9 mio.kr.

Varelageret er på 8,9 mio. kr. og en gennemgang af niveauet de seneste 5 år viser en fornuftig trimning af lager næsten 40% mindre på lager sammenlignet med 2016.

Egenkapitalen er 14,9 mio.kr.

Største konkurrent for Ulefos er Randers, som har forskudt regnskabsår. Regnskabet blev aflagt pr. 30/9 2020, men er medtaget her for sammenligningens skyld.

Randers Jernstøberi

Randers Jernstøberi offentliggør ikke omsætningen, men skriver i ledelsens kommentarer til regnskabet, at

” omsætningen er acceptabel”.

Regnskabet 2020 følger ikke kalenderåret, hvorfor nedenstående tal er fra 1/10-30/9 2020. Bruttofortjenesten er på 15,9 mio. kr. svarende til 1,3 mio. kr. pr. måned. Sidste års regnskab var kun på 9 måneder, hvorfor de to regnskaber ikke er helt sammenlignelige. På de 9 måneder fra 1/1 2019-30/9 2019 lå bruttofortjenesten på 1,4 mio. kr. pr. måned.

Tages der hensyn til de lavere måneder sidst på året, er et godt bud: en status quo i bruttofortjeneste.

Personaleomkostningerne er på 5,4 mio. kr. Antallet af ansatte har været stabilt gennem de sidste 5 år på 7 medarbejdere.

Resultatet før skat viser et overskud på 10,1 mio. kr. For 9 måneder i 2019 var overskuddet 7,9 mio. kr. og for 2018 var overskuddet 11,2 mio. kr.

I ledelsens beretning for 2020 siger ledelsen, at ”årets resultat anses for tilfredsstillende”.

Randers Jernstøberi har et forholdsvis stort lager på 21,3 mio. kr. Det er 5,0 mio. mindre end sidste år, men stadigvæk et stort lager.

Der blev for regnskabsåret udbetalt 10,0 mio. kr. i udbytte. Egenkapitalen er på 27,95 mio. kr.