Dagens VVS har fået flere forespørgsler om lovligheden af at fastsætte videresalgs-priser.

Dette er ikke lovligt.

Konkurrencestyrelsen har i maj 2018 udtalt sig om dette. Konkurrencestyrelsen siger:

“Aftaler mellem virksomheder på forskellige omsætningstrin (såkaldte
vertikale aftaler) om bindende videresalgspriser, dvs. aftaler der fastsætter
en fast eller mindste videresalgspris eller et fast eller mindste prisniveau,
er normalt ulovlige efter konkurrencelovens § 6.”
Og de fortsætter:
“Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det som udgangspunkt
skal være op til den enkelte forhandler at fastsætte sine detailpriser
over for sine kunder.
Om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, vil forudsætte
nærmere undersøgelser i sagen, herunder fastlæggelse af et evt.
relevant marked samt den økonomiske og retlige sammenhæng, som adfærden
befinder sig i.”