G.K.M. i Rødekro kom ud med et skuffende underskud på 3 mio.kr. før skat i regnskabet for 2023.

Det er en tilbagegang på 8 millioner kr. i forhold til sidste år, hvor resultatet før skat var et overskud på 5 mio. kr.

Hovedårsagen ligger i et fald på bruttoavancen på hele 27% fra 32,7 mio. kr. i 2022 til 23,97 mio. kr. i 2023.

Alt i alt et fald i bruttoavancen på 8,7 mio. kr.

Dette kunne kompenseres ved tilpasning af omkostningerne, men det er ikke sket.

Der er godt nok ansat en person mindre, så antallet af medarbejdere hos den 103 årige grossist nu er 52, og personaleomkostningerne er reduceret fra 25,5 mio. kr. til 24,9 mio. kr. Men det er ikke nok. Det er en reduktion på 600.000, men der er langt op til nedgangen i bruttoavancen på de 8,7 mio. kr.

Selskabet opgiver ikke omsætning, men hvis DG% havde været 20%, ville omsætningen ligge på omkring 120 mio. kr., og det ville give en omsætning på ca. 2,4 mio. kr. pr. medarbejder, hvilket er i den lave ende.

Den dårlige udvikling har tydeligvis påvirket likviditeten, men det er lykkedes selskabet at reducere varelager og udestående hos debitorer.

Lageret er reduceret med 5 mio. kr. til 30,9 mio. kr. og udestående er reduceret med 2,5 mio. kr. til 19,9 mio. kr.

G.K.M. er udfordret.