Danmarks ældste teknikpris, Equinor Prisen, er den 12. marts blevet tildelt seniorforsker Henrik Lund Frandsen, DTU Energi, for hans arbejde med at lede og koordinere nationale og internationale projekter inden for elektrolyse og Power-to-X, særligt inden for konvertering af vind- og solcellestrøm til brint, metanol, ammoniak og andre grønne brændsler.

Henrik Lund Frandsen bidrager med sin forskning i væsentlig grad til at udvikle løsninger, der gør grønne teknologier effektive, robuste og holdbare. Tre helt nødvendige elementer i grønne brændslers vej til at blive mere konkurrencedygtige og dermed en væsentlig del af den grønne omstilling.

Om Henrik Lund Frandsen udtaler priskomitéen blandt andet:

”Henrik Lund Frandsen er en unik forsker, som forstår at udføre højt profileret forskning, samtidig med at den anvendes til at skabe løsninger på industrielle udfordringer. En forsker, som forstår at tale klart og tydeligt med både industri og akademiske kollegaer og dermed skaber resultater både videnskabeligt og industrielt.”

Den rolle Henrik har Lund Frandsen opnået gennem et tæt og konstruktivt samarbejde med universiteter og industri, både i Danmark og i EU, og ved konsekvent at bygge bro mellem forskning på højeste internationale niveau og teknologinære løsninger, der accelerer den grønne omstilling.

Equinor Prisen er på 100.000 kr.