VELUX Gruppen har ultimo september 2018 offentliggjort 2018-udgaven af Healthy Homes Barometer.

Det er spændende læsning.

Tænk engang usunde bygninger koster 1.500 milliarder og for en investering på 1,5 års omkostninger ville disse milliarder være fjernet.

Som altid fra Velux med fingeren på pulsen og veldokumenterede budskaber.

Healthy Homes Barometer 2018 er den fjerde udgave af det pan-europæiske studie, som tager pulsen på Europas bygninger og undersøger deres effekt på beboernes helbred. Dette års rapport sætter fokus på nogle hårde realiteter, især i Europas hurtig-voksende forstæder.

Væksten i forstæderne og (u)sunde hjem

For mange er urbanisering et kendt tema, men i Europa, set som et hele, er det faktisk forstæderne, der vokser hurtigst. Fra 1961 til 2011 (når det næste tiårige datasæt er tilgængeligt) har forstæderne overhalet byernes vækst med 54 %.

Et hus i forstæderne er stadig drømmen for mange europæere, der rykker ud af byerne for at få mere plads, færre omkostninger og bedre livskvalitet. Landskabet i forstæderne domineres af enkeltfamiliehuse, som udgør 62 % af bebyggelserne. Dog er mange af husene gamle og fulde af fejl, og folk i disse boliger har derfor en betydeligt højere risiko for at få forringet deres helbred. For eksempel har beboere, der oplever problemer med overophedning i deres enkeltfamiliehus, 33 % større risiko for at opleve dårligt helbred i forhold til beboere, der bor i byggerier med flere boliger, og som slås med lignende varmeproblemer

Renovering: En sund investering for samfundet

Rapporten dokumenterer, at der eksisterer penge i systemet, som er beregnet til at støtte de nødvendige renoveringer. Rapporten fremhæver samtidig de største – og ofte også mest unødvendige – barrierer, som kan afskrække husejere fra sådanne investeringer. De langsigtede fordele ved renovering er ligeledes beskrevet.

Mens den endelige omkostning for at løfte den europæiske bygningsmasse til en ordentlig standard skønnes at være på cirka 295 mia. euro, så anslås det, at utilstrækkelige boliger koster EU’s økonomi 194 mia. euro hvert eneste år.

Sunde hjem: En win-win situation

Udenfor hjemmet tilbringer mange europæere det meste af deres tid på et kontor, og for første gang kigger Healthy Homes Barometer derfor nu på indeklimaet i de europæiske kontorbygninger. Rapporten afslører, hvordan 90 % af virksomhedens driftsomkostninger stammer fra medarbejderne og at bedre indeklima fører til markant bedre produktivitet og trivsel på arbejdspladsen. Dermed virker investeringer i kontorbygninger som en oplagt vej at gå for virksomheder.

De nævnte resultater er blot få ud af mange i dette års Healthy Homes Barometer. Rapporten byder på forslag til, hvordan politiske beslutningstagere, industrien og private borgere sammen kan arbejde for at forbedre vores europæiske boliger og kontorer – en opgave, som er fuldstændig essentiel for arbejdet med at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og for at opfylde forpligtelserne i Paris-klimaaftalen fra 2016.

“Jeg byder dette års udgave af Healthy Homes Barometer velkommen. Det er afgørende, at vi baserer vores beslutninger på velfunderede, sammenlignelige og troværdige data. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan møde udfordringerne i vores bygningsmasse og levere resultater på energi og klimaområdet. Lad os altid huske på, at energiforbruget starter i hjemmet,”
Maroš Šefčovič, vicepræsident for den europæiske kommission