Vandteknologiske løsninger i verdensklasse skal være et lokalt erhvervsfyrtårn, der løfter eksport, vækst, uddannelse og beskæftigelse i Midtjylland. Det fremgår af anbefalingerne, som det midtjyske vækstteam har afleveret til regeringen.

Vækstteamet anbefaler blandt andet at opbygge test- og demonstrationsfaciliteter i Midtjylland, som kan teste nye vandteknologiske løsninger og produkter. Der skal bygges videre på det i forvejen stærke midtjyske samarbejde mellem virksomheder, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, industrielle vandforbrugere, myndigheder og innovations- og erhvervsfremmesystemet inden for vandteknologi. Samtidig skal der skabes bedre muligheder for iværksættere og mindre virksomheder lyder det i anbefalingerne fra det midtjyske vækstteam.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Under coronakrisen har den danske samfundsmodel for alvor vist sit værd, hvor vi har samarbejdet på kryds og tværs og sammen skabt nye løsninger, som også gør vores land mere forberedt på fremtiden. Det samme gælder vores syv regionale vækstteam, hvor vi har fået nogle af de folk, som kender deres lokalområde allerbedst, til at hjælpe os med at udvikle de lokale erhvervsstyrker. Vi skal nemlig udnytte, at vores virksomheder kan noget forskelligt i Midtjylland, på Bornholm og Fyn og alle andre steder i landet. Derfor glæder jeg mig meget til at læse hvert enkelt teams anbefalinger, så vi i fællesskab kan sætte gang i den lokale vækst og skabe nye arbejdspladser i hele landet.”

Formanden for vækstteamet for Midtjylland, Kim Nøhr Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden):

”Klimaforandringerne vil udfordre os alle, og behovet for bæredygtige, klimatilpassede løsninger er svaret. Derfor skal Midtjylland være foregangsregion og verdensførende, når det kommer til udvikling, demonstration, produktion og skalering af vandteknologi. Vi har i forvejen mange stærke og internationale virksomheder og andre aktører på området, men vi skal også have fokus på skabe gode vilkår for iværksættere, så højteknologiske startups kan bidrage med nye løsninger, fx i samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner samt regionens små og store virksomheder.”

Der er afsat 500 mio. kr. under finansloven fra det såkaldte REACT-EU-program til at følge op på anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. REACT-EU er målrettet afhjælpning af konsekvenserne af COVID-19 og skal understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats, har ansvar for den konkrete udmøntning af REACT-EU-midlerne.