Kamstrup har sendt en ny innovativ vandmåler på markedet.

Navnet er flowIQ® 2200.

flowIQ® 2200 er en husholdningsvandmåler, der er baseret på anerkendt ultralydsteknologi. Den opretholder samme høje præcision gennem sin levetid og måler selv det mindste forbrug takket være en meget lille fejlmargin, brancheførende præcision og et optimalt lavt startflow.

Med den indbyggede akustiske lækageovervågning opdager flowIQ® 2200 mulige lækager i stik- og jordledninger samt distributionsledninger. Måleren overvåger støjmønstre fra de omkringliggende rør, hvilket giver et bedre billede af tilstanden af netværket og muliggør identifikation installationer med høj risiko for lækage.

Kamstrup fastslår: “Baseret på vores mere end 30 års erfaring giver flowIQ® 2200 moderne vandforsyningsselskaber de data, der skal bruges til både at sikre en fair afregning, optimere driften og reducere vandspildet.”

Man får et solidt grundlag for at prioritere både daglige indsatser og langsigtede investeringer via avancerede dataanalyser, der fokuserer på uafregnet vand og lækageovervågning.