Store varmepumper kan løse fremtidens udfordringer. Dette er en af konklusionerne i en ny rapport fra Siemens.

Det er et spændende og visionært studie, som Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi har lavet.

 

Studiet kan findes på Siemens hjemmeside.

2 ud af 3 danske boliger – eller 1,7 millioner husstande i alt – opvarmes ved brug af fjernvarme fra et af de 405 danske anlæg. Omkring 40 % af den energi, der bruges i fjernvarmesektoren, kommer fra fossile energikilder. Det vil udgøre et problem i fremtiden.

Hvis Danmark skal møde sin ambition om at være fossilfri i 2050, er det også nødvendigt at adressere den danske fjernvarmesektor og det energimix, der anvendes her.

Studiets konklusionen er, at investeringen i omstillingen til varmepumper er rentabel med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 6,2 år afhængigt af størrelsen på varmepumpen og typen af varmekilde.

Varmepumpernes økonomiske attraktivitet skyldes bl.a. pumpernes høje energieffektivitet, der typisk er mere end tre gange så høj som ved afbrænding af fossile brændsler eller biomasse.

Fossile brændsler udgør tilsammen 38 % af fjernvarmens energimix i dag. Potentialet ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm vil reducere CO2-udledningen med over 2,6 millioner ton om året. Det svarer til CO2-udledningen fra næsten en fjerdedel af al vejtransport i Danmark.