Tusindvis af vandprofessionelle fra hele verden mødes i København d. 11.-15. september for at dele og få viden om smarte løsninger inden for vand og spildevand. Energiproduktion, bæredygtig drikkevandshåndtering og vejen mod klimaneutralitet er nogle af de ting, som danske vandselskaber og virksomheder vil demonstrere for udlandet.

Inden for vandbranchen bliver det ikke meget større, når vandfolk fra hele verden i september strømmer til IWA World Water Congress & Exhibition, som for første gang i historien finder sted i København. Den internationale vandorganisation IWA er sammen med DANVA værter for kongressen, hvor fagfæller fra hele verden deler viden og erfaring inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Vandsektorens bidrag til at opfylde verdensmålene er et centralt omdrejningspunkt, og her spiller partnerskaber en afgørende rolle.

”Samarbejde er et nøgleord for den danske vandbranche. Det var årsagen til, at vi kunne trække kongressen til Danmark, og det er afgørende for de effektive løsninger, branchen leverer til danske vandkunder og til verden. På kongressen inviterer vi aktører uden for den traditionelle vandbranche til en diskussion af, hvordan vi alle bliver bedre til at håndtere vand i byerne og tage ansvar for den grønne omstilling,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Partnerskaber er vejen frem

Helle Katrine Andersen, sekretariatschef i DANVA og formand for IWA-Danmark og den danske værtskomité håber, at kongressen kan være med til at sætte gang i yderligere partnerskaber.

“Jeg håber, kongressen er med til at bane vej for nye partnerskaber, fordi vi i DANVA tror på, at partnerskaber på tværs af vandsektoren og på tværs af lande er vejen frem i forhold til at nå målene for bæredygtighed,” siger Helle Katrine Andersen.

Og velfungerende partnerskaber mellem vandselskaber, universiteter, kommuner og virksomheder er der mange eksempler på fra den danske vandsektor. Både på kongressens tilhørende udstilling og på de mange forskellige tekniske ture rundt om i Danmark, som deltagerne på kongressen kan tilmelde sig, vil der være det ene eksempel efter det andet på partnerskaber, som skaber værdi for vandkunder, miljø, klima og virksomheder.

Anbefalinger til FN

Som et helt nyt element på kongressen vil der i år blive afholdt et såkaldt High-Level Summit under titlen “Partnerships for Smart Liveable Cities – Water as a Key to Action on Climate and the SDG’s”. Deltagerne på dette summit vil være ministre, borgmestre, forsyninger, virksomheder og organisationer fra hele verden. Deltagerne på mødet vil udvikle en række anbefalinger til, hvordan man i partnerskaber bliver bedre til at sikre finansiering, god forvaltning og innovation for at sikre en bæredygtig udvikling.