I en stor annoncekampagne vil TEKNIQ Arbejdsgiverne sætte fokus på de udfordringer, landets virksomheder står overfor og opfordre til politiske initiativer indenfor især tre centrale områder.

TEKNIQ påpejer, de seneste ugers valgkamp har i altoverskyggende grad fokuseret på velfærdsløfter, mens det har været småt med forslag til, hvordan man vil sikre optimale mulighed for vækst i dansk erhvervsliv – og dermed økonomisk vækst i Danmark.

I takt med at valgtrommerne stilner af, opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne derfor til, at den nyvalgte regering rettet blikket mod de udfordringer, landets virksomheder står overfor på daglig basis. Derfor lancerer brancheorganisationen i dag en landsdækkende annoncekampagne, der blandt andet udpeger tre erhvervspolitiske fokusområder, som bliver særligt vigtige, når fundamentet for de kommende års velfærdssamfund skal skabes.

”Vi har savnet en reel debat om erhvervslivets arbejdsforhold i den netop overståede valgkamp. Politikerne har ganske enkelt haft så travlt med at love velfærd, så de helt har glemt dem, der skal sikre den vækst, som i sidste ende skal finansiere løfterne. Det kan vores kampagne forhåbentlig være med til at ændre på,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

De tre politiske fokuspunkter, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til en øget politisk indsats, er for det første behovet for kvalificeret arbejdskraft. Her er der blandt andet brug for at tiltrække langt flere unge til erhvervsuddannelserne, styrke de tekniske uddannelser og gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet.

For det andet efterlyser TEKNIQ Arbejdsgiverne højere ambitioner for den grønne omstilling. Et område, der rummer et kæmpe potentiale for både energibesparelser og vækst, hvis man i højere grad begynder at tænke langsigtet, både når der bygges nyt og renoveres.

Endelig opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne til, at det gøres lettere at drive virksomhed i Danmark. Det vil kræve, at man fra politisk hold reducerer de administrative byrder og sænker de afgifter og omkostninger, som belaster virksomhederne.

”Det er tre områder, hvor vi kan se, at virksomheder i både vores egen og andre brancher står med presserende udfordringer, som skal løses, hvis ikke valgløfterne skal ende som skønne, tomme ord,” siger Niels Jørgen Hansen