I morgen den 28. marts ville vi have opbrugt jordens ressourcer for 2023, hvis alle levede som i Danmark. Situationen er dybt alvorlig, mener DI, der kalder på et større fokus i civilsamfundet, blandt virksomheder og fra politisk hold på dansk forbrug og cirkulære løsninger.

I morgen er det såkaldt Country Overshoot Day i Danmark. Hvis alle i verden levede, som vi gør i Danmark, ville vi have brugt alle de ressourcer, jorden kan genskabe på et år – allerede 87 dage inde i året. Det svarer til at vi skulle bruge fire jordkloder til at dække vores forbrug.

Omkring halvdelen af de samlede globale udledninger af drivhusgasser og mere end 90 pct. af tabet af biodiversitet skyldes, at vi udvinder og forarbejder naturressourcer. Vores forbrug og produktion i Danmark sætter et kæmpe fodaftryk udover over hele verden. Derfor skal vi blive bedre til at tænke i cirkulære løsninger, mener DI’s miljøpolitiske chef.

– Vores store ressourceforbrug tærer i den grad på vores natur og miljø. Det bør simpelthen være en bunden opgave at finde veje til at bruge vores ressourcer smartere. Vi har ikke fire jordkloder at bruge. Heldigvis kan vi gøre noget ved det. Alle sammen. Allerede i dag, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI, og fortsætter:

– Når produkter og materialer holdes i kredsløb længere mindskes behovet for at udvinde nye ressourcer. Og det er den vej vi skal, siger hun.

Vi kan udnytte vores ressourcer bedre ved at gentænke design, produktion og salg med det mål, at produkter får længere levetid ved at blive brugt igen, delt eller repareret, og at affald igen kan blive til materialer og indgå i nye produkter. Det er grundstenene i en cirkulær økonomi.

Der er rigtig mange virksomheder indenfor mange forskellige sektorer, der er i fuld gang med at omstille sig eller starte op med cirkulære forretningsmodeller. Men vi skal have endnu flere med, og vi skal sikre, at de virksomheder, der er i gang, får deres løsninger op i skala, siger Karin Klitgaard.

Hun peger derudover på, at der er et stort behov for politiske løsninger. DI har i årevis slået på tromme for en national strategi for cirkulær økonomi. Klare rammevilkår og målsætninger på området er mere afgørende end nogensinde.

– Vi skal have en ambitiøs strategi for cirkulær økonomi. Vi har set, hvad et ambitiøst nationalt klimamål har skabt af handlinger og initiativer. Det er i den grad også nødvendigt, når det kommer til vores brug af ressourcer og vores evne til at holde materialer og produkter i kredsløb, siger Karin Klitgaard.

– Det offentlige bør gå forrest. Konkret bør regeringen sætte det CO2-reduktionsmål for offentlige indkøb, som vi har ventet på siden 2021. Vi skal hæve blikket fra anskaffelsesprisen, og i stedet se på omkostningerne i hele produktets levetid, siger Karin Klitgaard.

Hvis vi skal sætte skub på cirkulær økonomi i Danmark, er det afgørende, at vi kan måle på det og sætte ind der, hvor der er størst træk på naturen. Derfor har DI indgået en alliance med Industriens Fond, IDA, Danish Design Center, TI, DTU og LDC om at udvikle en baseline for cirkulær omstilling i Danmark, en såkaldt Circularity Gap Report. Det gør man allerede i Norge, Sverige, Polen og Holland, som vi vil kunne sammenligne os med.

– I en bred alliance af aktører undersøger vi nu dansk produktion og forbrug af ressourcer – og ikke mindst, hvor der skal sættes ind, så Danmark kan blive førende i at genbruge, genanvende, reducere spild og skabe nye forretningsmuligheder. Indsatser der sikrer, at vi bruger vores ressourcer smartere, siger Karin Klitgaard.