Én samlet indgang til forskningsbaseret viden og strategisk samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder giver pote. Det viser erhvervstilbuddet ViiRS – Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland – som i løbet af de seneste to år har faciliteret 103 samarbejder mellem fire videninstitutioner og 85 virksomheder.

Det er institutionerne Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Professionshøjskolen Absalon, RUC og DTU, som stiller viden til rådighed for de mindre virksomheder med det formål at skabe vækst og beskæftigelse i regionen.

Små og mellemstore virksomheder er ikke altid bevidste om, hvad et sådant samarbejde kan betyde for dem. Som Carsten Tinggaard fra PointSource Acoustics fastslår efter at have samarbejdet med DTU-forskere:

”I dagligdagen er der så mange andre ting, og derfor er det vigtigt, at der er nogen udefra til at presse på, så vi kan få viden fra universiteterne ud i de små virksomheder.”

Virksomheders samarbejde med DTU-forskere og studerende har bl.a. udmøntet sig i en intelligent robot til at slibe og svejse maskiner i kødindustrien, en matematisk model til diagnosticering af lydfejl i højtalere samt optimering af et anlæg til håndtering af spildevandsslam.

Ud over udvikling af ny teknologi har virksomhederne også haft glæde af samarbejdet på andre måder. Nilpeter i Slagelse har f.eks. fået kontakt til studerende i forbindelse med projekter og praktikforløb. På den måde har virksomheden kunnet brande sig som en potentiel arbejdsplads.

Nogle er også rent fysisk kommet tæt på forskere og faciliteter. F.eks. valgte virksomheden AquaGreen at flytte til DTU Risø Campus, hvor et andet regionalt samarbejdstilbud, DTU Link, ud over den nære kontakt til forskerne stiller lokaler og værkstedsfaciliteter til rådighed for sjællandske SMV’er og startups.

”Vi ved godt, at en stor del af de her forskere er klogere end os. Når vi er ude at fortælle om virksomheden, plejer vi at sige, at vi er otte medarbejdere, men har en research-enhed på 5800, som er de ansatte på DTU,” siger Henning Schmidt-Petersen, som har stiftet AquaGreen.

Mød ViiRS på VidenDagen

24. oktober holder ViiRS et netværksmøde for at styrke deltagernes kendskab til hinandens ydelser og sikre en mere effektiv indgang til viden for virksomheder. Dagen byder på oplæg fra eksperter, kommunale beslutningstagere og virksomheder, networking, speed dating og paneldebat med deltagere fra bl.a. Erhvervshus Sjælland, Cluster Excellence Denmark og de fire uddannelsesinstitutioner.

Ambitionen er, at VidenDagen skal blive et årligt tilbagevendende netværksmøde, som supplerer dag-til-dag-samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner