I et nyt partnerskabssamarbejde har bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) etableret et innovationspartnerskab med tilhørende advisory board for cirkulære tekstilteknologier, kaldet CirkTek. Initiativet understøttes af Teknologisk Institut og et åbent vidensforum af andre eksperter i cirkulær tekstiløkonomi. Initiativet skal med dialog og videndeling styrke den danske tekstilbranches cirkulære omstilling og medvirke til at gøre Danmark til et udstillingsvindue for cirkulær innovation på tekstilområdet.

– Det er en kolossal mængde ressourcer, der år efter år går tabt, når privatpersoner og virksomheder kasserer tøj og tekstiler. Selvom vi er gået i gang med at sortere tøjaffald, er teknologierne ikke på plads. Til gengæld er mange i gang med at udvikle dem. Her bliver det advisory boardets opgave at skabe overblik og dele viden på tværs af aktører, der arbejder med design, produktion og genanvendelse af tekstiler, siger sektionsleder Peter Rosborg fra Teknologisk Institut.

Industri og videnspartnere går sammen
CirkTek faciliteres af Teknologisk Institut. Innovationspartnerskabets advisory board er sammensat af specialister med dyb viden om markedet og om teknologiudvikling på tekstilområdet. Medlemmerne tæller repræsentanter fra BESTSELLER, Gabriel A/S, Textilia Group A/S, VIA University, Roskilde Universitet, DAKOFA, Dansk Mode & Tekstil, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Videndeling på tværs af tekstilområdet
Ud over det etablerede advisory board bliver der etableret et vidensforum, der afspejler en bred vifte af interessenter og perspektiver inden for cirkulær tekstiløkonomi – på tværs af sektorer og industrier. Forummet skal i samspil med advisory boardet være et samlingspunkt for aktører med viden om, hvad der findes af teknologier, som enten er på vej, er ved at blive modnet eller allerede anvendes i større skala.

Vidensforummet er ved at blive etableret, og Teknologisk Institut opfordrer aktører inden for den cirkulære tekstilindustri til at deltage.

– Alle interesserede parter, herunder virksomheder, forskere, organisationer og andre aktører inden for den cirkulære tekstilindustri, opfordres til at deltage i vidensforummet. Det er en god mulighed for at være med til at forme og påvirke den teknologiske vej for den cirkulære omstilling af tekstilindustrien i Danmark og i EU, udtaler sektionsleder Peter Rosborg fra Teknologisk Institut.

CirkTeks arbejde offentliggøres ved projektets afslutning i starten af 2024.

Fokus for arbejdet er teknologiudvikling, der kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og øge genanvendelsesgraden i tekstilindustrien – med sigte på at fremme en cirkulær og miljørigtig tekstilindustri i Danmark, og gerne EU.

Fakta om tekstilindustrien
En ny rapport udarbejdet af Deloitte for Miljøstyrelsen viser, at tøj og tekstiler, næst efter fødevare-, bolig- og transportsektoren er den forbrugsgruppe på europæisk plan, der udgør den største miljøbelastning. Samtidig forventes det, at både produktionen og forbruget af tekstilprodukter bliver ved med at vokse frem mod 2030 – med en estimeret stigning i det globale forbrug på 63 procent.

Også i Danmark har tekstilforbruget været stigende, viser rapporten. I 2021 blev i alt 116.000 tons tekstiler sat på markedet, en stigning på næsten 25 procent siden 2019, og hele 30 procent siden 2016. Generelt indsamles en stor del af tekstilerne fra husstandene til genbrug. Alligevel havner 53.000 tons hvert år fortsat i blandede affaldsstrømme.