Bestyrelsesformanden for det Energiteknologiske Udviklings-og demonstrationsprojekt,EUDP, Thea Larsen kommer med et vigtigt opråb til danske virksomheder.

Der er behov for nytænkning, der er behov for danske for danske virksomheder indenfor forskellige fagområder.

Bevillingsrammen for EUDP har været støt stigende de seneste par år og stiger til 500 mio. kroner i 2020. Energiteknologisk knowhow er en dansk styrkeposition, men der er fortsat mange uløste udfordringer i forhold til at optimere energisystemer.

Derfor er der brug for, at flere danske virksomheder er opmærksomme på, hvilke problemstillinger, der fortsat savner en løsning. For måske er det en IT-virksomhed eller en SMV inden for finmekanik, der sidder med nøglen til at løse en af de mange udfordringer.

Der er en reel fare for, at kun virksomheder med energiteknologi i sin forretningskerne, interesserer sig for EUDP. Mange flere iværksættere og SMV’er bør interessere sig for, om deres ekspertise og kreativitet inden for teknologi kan bidrage til at gøre grønne energisystemer mere stabile og rentable, siger Thea Larsen.

EUDP har sidst i juni offentliggjort, at 31 nye energiteknologiske projekter støttes med 182 mio. kr. fra 2019 puljen.

Ny evaluering af 10 års offentlige investeringer i udvikling af grøn energiteknologi dokumenterer både massiv effekt og udbytte.

Siden 2008 har danske skatteydere investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi gennem det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP, og de penge viser sig at være godt givet ud; Virksomhederne, der har modtaget EUDP støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og yderligere 5,3 mia. forventes realiseret fremover.

Evalueringen dokumenterer, at programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede og sandsynliggør, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække.

Det gennemsnitlige projekt er realiseret ved at virksomheden har investeret 1,2 krone for hver modtaget støttekrone fra EUDP.

EUDP-programmet stimulerer imidlertid også private investeringer; Efter projekternes afslutning er mange projekter lykkedes med at tiltrække yderligere kapitaltilførsel. Og her gælder præcis samme forhold: For hver modtaget støttekrone har gennemsnitsprojektet evnet at tiltrække yderligere 1,2 krone i investeringer, primært fra private investeringer. Omfanget af yderligere kapitaltilførsel er interessant, fordi det indikerer i hvor høj grad EUDP-projekterne lykkes med at tiltrække yderligere kapital til energiteknologiprojekter.

Dansk klimaeventyr

EUDP-programmet støtter direkte op om Danmarks målsætning om forsyningssikkerhed, uafhængighed af fossile brændstoffer og en stærk dansk knowhow – ofte i et samspil mellem virksomheder og universiteter.

Thea Larsen, bestyrelsesformand EUDP, siger:

Vi har nu dokumentation for, at 97 pct. af projekterne med al sandsynlighed aldrig var blevet til noget uden EUDP, og Danmark var dermed gået glip af tusindvis af arbejdspladser og vigtige landvindinger inden for den grønne energi. Et globalt skift mod grøn energi kan gøre Danmark til en storspiller inden for eksport af knowhow og grønne energiteknologiske løsninger. Vi står med reelle muligheder for at skabe et dansk klimaeventyr.

Ud af de 591 EUDP-projekter, der har modtaget støtte, er 93 procent af projekterne lykkedes, vurderet i forhold til den oprindelige målsætning, angivet i ansøgningen til EUDP.

Evalueringen er udarbejdet af Damvad Analytics og Muusmann. Det er den tredje evaluering i programmets levetid, og den første evaluering, der alene fokuserer på EUDP og programmets evne til at skabe omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder inden for grønne energiteknologier.

Sol, vind, salt, bølger og…

Det gamle udtryk om at dele sol og vind lige gælder ikke for EUDPs tildelinger. Vurderingen af ansøgninger er baseret på teknologineutralitet; Så længe et ansøgerprojekt knytter sig til energiteknologi, har potentiale til at fremme vækst og beskæftigelse og kan bidrage til at realisere Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger, er projektet kandidat til støttekroner.

Verden har behov for et mix af vedvarende energikilder, der kan producere stabil, billig, grøn energi, uanset hvordan vinden blæser. EUDP har derfor en stærk interesse i at modtage kvalificerede ansøgninger med ideer til forbedring eller videreudvikling af mange forskellige energiformer, siger Thea Larsen.

I løbet af de seneste 10 år har EUDP støttet projekter over hele landet inden for bla. vind-, sol- og bølgeenergi, brint og brændselsceller, Smart Grid systemer, Bio og affald, energieffektivitet og projekter, der gør den enkelte energiform mere rentabel.