“PSO-tariffen for 3. kvartal 2019 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for 2. kvartal, og er desuden væsentlig under tariffen for 3. kvartal 2018.”

Sådan skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse for et par dage siden. Og de fortsætter:

“PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 339 kr./MWh (33,9 øre/kWh) i Østdanmark og på 331 kr./MWh (33,1 øre/kWh) i Vestdanmark.”

Det er vel forståeligt nok, hvis man ved, hvad PSO-afgift er. PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

OK – det er en skat, som alle vi forbruger betaler, når vi betaler elregningen.

Energistyrelsen fortsætter i pressemeddelelsen:

“Disse priser er lidt højere end priserne for det forudgående kvartal. ” -stadig OK, men så følger Energistyrelsen med sætningen:

“De højere forwardpriser er med til at sænke udgifterne til støtteberettiget produktion, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til primært havvindmølleparker.”

Jeg har forsøgt at læse den mange gange. For mig er det ren volapyk.

Mere volapyk:

“Vindkraftproduktionen samt produktion fra biomasseværker er typisk lavere i 3. kvartal, hvilket også påvirker tariffen i nedadgående retning. Samlet set falder PSO-tariffen i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal, hvor den var 2,1 øre/kWh. Tariffen er desuden væsentlig lavere end den var i 3. kvartal 2018, hvor den var 8,6 øre/kWh. Dette skyldes primært højere realiserede elpriser det sidste år i forhold til forventningen, højere overdækning, yderligere udfasning af grundbeløb samt højere PSO lempelser i 2019.”

Energistyrelsen fortsætter:

“Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia. kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2018. Dette bidrager også til en lavere gennemsnitlig PSO-tarif i 2019 end i 2018.”

Og så kommer trumfen til sidst i pressemeddelelsen:

“Den forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif for 2019 skønnes på nuværende tidspunkt at blive 4,2 øre/kWh og var i 2018 på 11,9 øre/kWh.”

Altså mindre tarif eller hvad?

Hvorfor hedder det nu “den forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif”?

Der forhandles om ny regering, nye veje for dansk energi- og miljøpolitik.

Fint – stå ved det , der besluttes og lav ikke “skjulte” skatteopkrævninger med volapyk tariffer mm.