Det står ikke direkte i Hofors nye udbud på VVS-produkter, men små leverandører med anstrengt økonomi udelukkes.

Hofor skriver: “Hofor lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— omsætning inden for aftaleområdet (seneste 3 disponible regnskabsår) udgør minimum 25 000 000 DKK pr. år,

— gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 20%,

— Positiv overskudsgrad de seneste 3 disponible regnskabsår.”

Det drejer sig om, at Hofor i forbindelse med at dampforsyningen udfases i København, udfører løbende konverteringer af fjernvarmeanlæg fra damp til fjernvarmevand. Komponent leverancen til et standardkoncept omfatter normalt følgende:

– Levering af sorte rør og fittings til fjernvarme og centralvarme, alupex til brugsvand, et antal snavssamlere, 3-vejs haner, termometre, manometre, aut. aflufter samt afblæsningsventiler etc. Sammenlagt drejer det sig primært om levering af komponenter til ombygning af ca. 133 varmecentraler med en sammenlagt effekt på ca.: 85 MW.

Hofor forventer at ombygningen af varmecentralerne er færdig i 2021, hvorefter der vil være behov for levering af komponenter til almindelige vedligehold af varmecentralerne. Derudover vil Hofor have mindre træk på rammeaftalen med levering til lagrene på Amagerværket og Forlandet i hele rammeaftalens løbetid.

Den anslåede værdi af rammeaftalen, der løber over 4 år, er 10 mio. kr.

Prisen vægter 60%, medens kvaliteten tæller 40%.

Fristen for modtagelse af tilbud er 21.oktober 2019.