Iblandingen af biobrændstoffer har betydet, at den vedvarende energi over få år er gået fra at udgøre få promiller til i dag at udgøre næsten 10 % af det samlede energiforbrug til vej- og jernbanetransport. I takt med øget elektrificering af jernbanedriften og at el-biler for alvor får et kommercielt gennembrud, vil vi se en stigende andel VE-el i transporten. Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige.

Frem til 2010 udgjorde vedvarende energi kun en forsvindende lille andel af energiforbruget til vej- og jernbanetransport. Med Biobrændstofloven blev der i 2010 indført et krav om, at der skulle iblandes biobrændstoffer svarende til 5,75 % (energi) i al benzin og diesel, hvilket ses på grafen. I 2020 blev forbruget af bioethanol næsten fordoblet i forhold til tidligere år.

I 2020 begyndte benzinselskaberne at iblande 10 % bioethanol i benzinen i stedet for som tidligere 5 %. Det har sin baggrund i EU’s VE-direktiv, hvor der er et krav om minimum 10 % vedvarende energi i transporten i 2020. Det opfyldes i Danmark via Biobrændstofloven. Derfor gik vi 1. januar 2020 fra E5 til E10 som ny standard. Samlet reducerer det udledningen af CO2 med cirka 200.000 ton om året at gå fra E5 til E10. Der blandes fortsat som standard 7 % biodiesel i alt diesel i Danmark, den såkaldte B7.

Iblandingen af biobrændstoffer har betydet, at den vedvarende energi over få år er gået fra at udgøre få promiller til i dag at udgøre næsten 10 % af det samlede energiforbrug til vej- og jernbanetransport. Bioethanol i benzin og biodiesel i diesel udgør næsten 90 % af den samlede andel af vedvarende energi til transport. Andelen af VE-el skyldes stort set alene forbrug i tog og en større del af elproduktionen er baseret på vedvarende energi.

I takt med øget elektrificering af jernbanedriften og at el-biler for alvor får et kommercielt gennembrud, vil vi se en stigende andel VE-el i transporten. Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige.

Den markante stigning i mængde biogas, som vi ser i 2020, vurderes ikke at skyldes et stigende forbrug af gas i transporten, men at den gas, som anvendes i ticket systemet er biogas. Det skyldes blandt andet, at der i 2020 har været et specifikt krav til iblanding af avancerede biobrændstoffer, som biogas medvirker til at opfylde.