Der var flere muligheder på bordet, da forsyningsselskabet Energi Hurup skulle erstatte de gamle drikkevandstanke i beton hos Hurup Vandværk, der forsyner ca. 3.000 husstande med rent drikkevand. Valget faldt på plasttanke, der er en økonomisk og miljøvenlig løsning.

I starten af året opstod der et behov for Hurup Vandværk, da de gamle vandtanke i beton sang på sidste vers. Men hvilke alternative løsninger var der til de nuværende tanke i beton?

Det spørgsmål stod direktøren for Energi Hurup, Henrik Pedersen med. Direktøren afsøgte i den forbindelse forskellige muligheder for at finde den rigtige løsning for vandværket. Rustfrie tanke var én af overvejelserne, men disse ville kræve en tre meter dyb betonsokkel til bygningen, hvor tankene skulle stå. Den løsning var ikke interessant for den klimabevidste direktør:

– Jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i spejlet hver morgen, hvis jeg skulle lægge CO2-forurening i jorden ‒ det har virkelig været vigtigt for mig at tage den del i betragtning, fortæller Henrik Pedersen.

I sin research bliver Henrik Pedersen opmærksom på Aarhus Vands løsning med plasttanke, da vandselskabet i 2020 har fået udskiftet betontankene med tankene i plast fra Wavin.

En genial og grøn løsning

Det blev startskuddet til en ny måde at opbevare 300 kubikmeter drikkevand i Hurup Vandværk. Wavin leverede deres XL-rør i 2 gange 33 meter i længden og en diameter på 2,4 meter, som efter placeringen på afretningsunderlaget blev samlet on-site med Wavins egne svejsere.

– Det er genialt og hvad der er endnu bedre er, at vandtankene kan genanvendes efter endt levetid, fortæller Henrik Pedersen.

Projektleder hos Wavin, Thomas Mortensen, supplerer:

– Den lave vægt og lange længder på plastrørene sammenlignet med beton betyder bl.a. hurtig installation og færre svejsninger.

Fremtidens vandværk står i Hurup

Henrik Pedersen ser stort potentiale i vandforsyningen fremadrettet:

– Jeg kalder det faktisk for fremtidens vandværk, fordi jeg tror på, at det er fremtidens vandværk. Thomas Mortensen bakker op:

– Vores tanke bliver lavet i fuldstændig samme godkendte drikkevandsmateriale, som drikkevandsledningerne i jorden. Og de lever op til de samme krav og standarder, som vi producerer drikkevandsrør efter.

Thomas Mortensen uddyber:

– Flere drikkevandsforsyninger står over for de samme udfordringer som Energi Hurup. At skulle udskifte eller renovere til noget, som lever op til den standard, der er i dag med at have to tanke ved siden af hinanden. Det vil sige, at man kan lukke den ene tank ned og stadigvæk køre på den anden, mens man har vedligehold eller inspektion af tankene. Det er med til at sikre, at vandværket kan være i drift 24/7.

Drikkevandstankene i Energi Hurup er netop færdiginstalleret og er blevet dækket med jord. Når foråret melder sig ankomst, skal der sås vilde blomster.

– På den måde får vi skabt en biodiversitet på vandværkets område til glæde for både insekter og dyr, afslutter Henrik Pedersen.