Fra 1. januar 2022 ændres det eksisterende iblandingskrav, der siden 2010 har være grundlaget for brug af biobrændstoffer i benzin og diesel, til et CO2-fortrængningskrav. Det vil frem mod 2030 sikre flere og mere bæredygtige VE-brændstoffer (vedvarende energi) i den del af transporten, der ikke elektrificeres. Hvor et iblandingskrav alene fokuserer på mængden af biobrændstof, der iblandes, har et CO2-fortrængningskrav fokus på den reelle CO2-reduktion i et vugge-til-grav perspektiv. Det glæder brancheorganisationen Drivkraft Danmark:

– Elektrificeringen går rigtig hurtig i persontransporten, men der er ingen lette løsninger i den tunge transport og de eksisterende køretøjer og maskiner med forbrændingsmotorer. Her vil et CO2-fortrængningskrav virke som en markedsbaseret og teknologineutral driver for omstillingen, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark, og fortsætter:

– Da vi med vores Plan 2050 i 2019 foreslog et CO2-fortrængningskrav, var det fordi, vi ønskede nogle klare rammer for en markedsbaseret omstilling af transporten. Vi gik derfor i dialog med politikere, grønne organisationer og andre brancheorganisationer om, hvordan et CO2-fortrængningskrav kunne se ud. Blandt andet fik vi sammen med de grønne organisationer overbevist politikerne om vigtigheden af, at alle faktorer bør tælles med, så der kommer sammenhæng mellem CO2-effekter i regnearkene og i den virkelige verden.

Med aftalen om ”Grøn omstilling af vejtransporten” fra december 2020 blev der vedtaget et CO2-fortrængningskrav på 3,4 % fra 2022, 5,2 % fra 2025 og 7 % fra 2030. Det medfører en CO2-reduktion på 1,4 mio. t. i 2030. Samtidig skal de såkaldte ILUC-effekter (Indirect Land Use Change) medregnes senest fra 2025, hvilket især glæder Jacob Stahl Otte:

– Med et CO2-fortrængningsktrav, der inkluderer ILUC, vil de bedste VE-brændstoffer vinde. Vi tror på, at både el, avancerede biobrændstoffer, brint, biogas og PtX vil konkurrere om at levere nødvendige reduktioner frem mod 2030, hvor vi forhåbentlig har et bedre billede af, hvad der bliver fremtidens vinderteknologier – også i den tunge transport, hvor elektrificeringen er sværere end i persontransporten. Vi havde gerne set et endnu mere ambitiøst CO2-fortrængningskrav, men vi er samtidig opmærksomme på, at det er nu, vores branche skal levere. Så kan vi måske hæve ambitionsniveauet på et senere tidspunkt.

Når CO2-fortrængningskravet træder i kraft fra 1. januar 2022, tager vi de første skridt mod helt at udfase førstegenerations biobrændstoffer, fordi de ikke længere tæller som 100 % CO2-neutrale, når det samlede CO2-aftryk skal opgøres. Derfor skal Drivkraft Danmarks medlemmer finde alternative og mere bæredygtige VE-produkter i markedet for at leve op til kravene. Det bekymrer dog ikke Jacob Stahl Otte:

– Vores medlemmer er helt klar til at levere. Til at begynde med vil iblanding af biobrændstoffer fortsat være den vigtigste vej. Men om få år vil nye PtX-brændstoffer også kunne bidrage, ligesom en gradvis omstilling af de store danske raffinaderier til PtX-fabrikker vil kunne levere betydelige CO2-reduktioner i de allerede kendte brændstoffer. Vi tror derfor på, at transporten kan levere betydeligt større CO2-reduktioner i 2030, end der i dag er lagt op til politisk.

Fakta:

  • 1. januar ændres det nuværende krav om iblanding af biobrændstoffer i al benzin og diesel til et CO2-fortrængningskrav.
  • CO2-fortrængningskravet udvides samtidig til også at gælde brændstoffer til for eksempel landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og tilsvarende, som i dag ikke er omfattet af iblandingskravet.
  • I CO2-fortrængningskravt opgøres CO2-udledningen fra brændstofferne i et såkaldt ”vugge-til-grav” perspektiv, der indregner CO2-udledningen i produktionen af brændstofferne. I iblandingskravet tæller alle biobrændstoffer som 100 % CO2-neutrale uanset om de er produceret på korn og sukker eller for eksempel på affald.
  • ILUC (Indirect Land Use Change) indregner effekten af, at råvare brugt til produktion af biobrændstoffer i sidste ende kan resultere i øget afskovning for at opdyrke nyt land. ILUC-effekten for de affaldsbaserede brændstoffer er nul.
  • CO2-fortrængningskrav med ILUC betyder, at 1. generations biobrændstoffer hurtigt vil blive udfaset.