DTU og GreenLab Skive, der huser verdens første grønne industripark, har netop indgået en samarbejdsaftale med fokus på uddannelse og forskning. Med samarbejdsaftalen får DTU en ledende og koordinerende rolle i en ny forskningsoverbygning, hvor også de øvrige danske universiteter inddrages.

DTU og GreenLab Skive samarbejder allerede på en række områder, men med den nye aftale lægges der op til en mere målrettet og strategisk indsats for at gøre det muligt at fremskynde den grønne omstilling. Samarbejdet kommer til at omfatte flere fælles nationale og internationale forsknings-, innovations- og demonstrationsprojekter på kommerciel skala.

Målet er at udvikle og demonstrere metoder til en effektiv og robust omstilling til fremtidens grønne og bæredygtige energisystemer. Og resultaterne kan blive retningsgivende for at løse nogle af de klimaudfordringer, som Danmark og verden står over for. Løsningerne kan eksempelvis komme Danmarks fremtidige energiøer til gode. Her bliver intelligent kobling af energiproduktion, lagring, distribution og forbrug helt central.

”Samarbejdet mellem DTU og GreenLab Skive har enormt potentiale, fordi det giver mulighed for at se teori blive til virkelighed. I GreenLab Skive udvikler vi fremtidens smarte energisystemer og er helt i front på fx storskala produktion af Power-to-X. Med DTU’s kræfter kan vi accelerere arbejdet med endnu flere grønne energiløsninger,” siger Christopher Sorensen, CEO i GreenLab Skive.

Sektorkobling er essentiel for den grønne omstilling

Hvis CO₂-udledningen skal reduceres nationalt og globalt, er der behov for innovative energisystemer, der kobler sektorerne sammen. DTU står stærkt inden for flere af de mest afgørende discipliner på energiområdet, bl.a. energilagring og -konvertering, livscyklusanalyser, sektorkobling og digitalisering.

GreenLab Skive er en grøn og cirkulær energipark, og bliver med den nye samarbejdsaftale også et nationalt forskningscenter inden for bl.a. cirkulær økonomi, sektorkobling og Power-to-X-teknologi. I øjeblikket er GreenLab Skive ved at skabe verdens første facilitet for produktion af grøn brint og metanol i stor skala. Her bliver vedvarende energi fra vind og sol omdannet til grønne brændstoffer, der kan lagres og siden bruges i procesindustrien og transportsektoren, hvor især den tunge trafik og skibsfarten kalder på grønne drivmidler.

Faciliteten er en del af industriparken, hvor virksomheder producerer, lagrer og deler energi med hinanden. Virksomhederne er koblet op på det såkaldte GreenLab SymbiosisNet – en Smart Grid-løsning, der gør dem i stand til at dele deres overskydende energi og ressourcer med hinanden. Det giver et kosteffektivt setup med maksimalt grønne slutprodukter til forbrugerne. Platformen giver DTU mulighed for at udføre forskning i et dynamisk miljø, hvor man kan teste og optimere løsningerne i kommercielt relevant skala.

Bringer forskning ud i verden
”Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi sammen fortsætter med at arbejde for en grøn omstilling, som er en af vores vigtigste mærkesager. Dernæst ser jeg frem til, at DTU med dette samarbejde kan bringe vores forskning ud i hele landet,” siger Anders Bjarklev, der er rektor på DTU.

”Med samarbejdet får DTU’s forskere og studerende ikke alene unikke muligheder for at udføre projekter med stor videnskabelig kvalitet. De kan også teste, optimere og demonstrere innovative løsninger i en skala, der kan fungere som direkte inspiration til implementeringen af fremtidens energisystemer. På den måde bringer DTU sin forskning ud i den virkelige verden.”