Vi kender ikke omsætningen for Frederikshavner grossisten P. Conradsen A/S. Firmaet opgiver ikke dette tal i regnskabet. Så bedste bud bliver et skøn ud fra bruttoavancen.

Bruttoavancen er i seneste regnskab på 18,1 mio. kr. , og hvis BA-procenten havde været 20%, ja så var omsætningen 90 mio. kr.  Hvis den havde været 15%, ja så var omsætningen 120 millioner kr.

Med den type af produkter, som der sælges i virksomheden,  vurderes 100 mio. at være et realistisk bud.

Bruttoavancen er steget pænt med 3,6 mio. kr., og det er sket med det samme antal medarbejdere, nemlig 25.

Og da personaleomkostninger er holdt i ro på 11,8 mio. kr. , betyder dette næsten en fordobling af bundlinien før skat. Resultatet er et overskud på 6,2 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. året før , og en bundlinie på omkring 2 mio. kr. yderligere et par år tilbage.

Der har været tradition for udbytte på 1,0 mio. kr. til ejerne. Det er blevet øget til 1,5 mio. kr. for det seneste regnskabsår.

Og her hører med til historien, at P. Conradsen operere med forskudt regnskabsår fra 1/6 til 31/5.

Varelageret der har ligget stabil på omkring 18 mio. kr. gennem mange år, er steget til 20,1 mio. kr. og tilgodehavender hos kunder er steget fra 9,2 mio. kr. til 10,7 mio. kr.

Begge dele hænger jo nok sammen med den øgede aktivitet, som bruttoavancen antyder.