De senere år har været præget af stabil vækst i den danske installationsbranche. Den tendens er fortsat i første halvdel af 2019. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik var der således en gennemsnitlig vækst i landets el- og vvs-installationsvirksomheder på 2,6 procent (1,8 procent for vvs og 3,2 procent for el).

– Der er tale om et tal, som ligger meget tæt på det, vi havde forudset. Der er tale om en håndtérbar vækst, hvor virksomhederne i vid udstrækning kan nå at omstille sig og effektivisere den daglige drift for at kunne løse de opgaver, som fylder ordrebøgerne, siger Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Samlet set har installationsbranchen omsat for 25 milliarder kroner i første halvdel af 2019.

Væksten flader ud
TEKNIQ Arbejdsgiverne har tidligere vurderet, at omsætningsvæksten i installationsbranchen ville blive på tre procent for hele 2019 og 2 procent i 2020. Dette skøn vurderes stadig som realistisk – ikke mindst fordi der har været én dag mindre i årets første halvdel i forhold til 2018.

– Vi oplever dog også, at væksten gradvist er ved at flade ud. En række store offentlige byggerier – eksempelvis de nye supersygehuse – vil blive afsluttet de kommende år, hvilket helt naturligt vil dæmpe væksten i branchen. Der er med andre ord ingen grund til at frygte for virksomhedernes evne til at løse de ventende opgaver, siger Niels Jørgen Hansen.

Også når det gælder beskæftigelsen i installationsbranchen, har der, trods en meget lav arbejdsløshed blandt både vvs’ere og elektrikere, været fremgang i årets første halvdel. Samlet set har der således været tale om en stigning på 1,7 procent i forhold til samme periode året før. Igen er det inden for elområdet, man ser den største vækst på 2,3 procent.

– Det er ganske imponerende med tanke på det beskedne udbud af ledig arbejdskraft. Tallene understreger da også branchens evne til at finde nye veje til at dække behovet for medarbejdere gennem eksempelvis at ansætte flere lærlinge, udenlandsk arbejdskraft og ufaglærte for at få løst opgaverne, siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

– Men tallene er også en understregning af behovet for, at vi bliver ved med at arbejde på at tiltrække flere til branchen. For selvom omsætningsvæksten er til at håndtere de kommende år, vil der stadig være et stort behov for dygtige og specialiserede medarbejdere, siger Niels Jørgen Hansen.