TEKNIQ er konkrete, når det gælder om at vise vejen frem til regeringens mål om, at CO2-udledningen skal reduceres med 70 procent frem mod 2030. Men en reduktion af denne størrelse kommer ifølge TEKNIQ ikke af sig selv, og der er brug for, at især de tre helt store CO2-syndere – transport, bygninger og landbrug – bidrager.

“Der er behov for konkrete initiativer, som for alvor får danskerne til at deltage aktivt i den grønne omstilling. Det kan for eksempel være installation af en varmepumpe fremfor et oliefyr eller at udskifte dieselbilen med en elbil,” siger Simon O. Rasmussen underdirektør i TEKNIQ.

TEKNIQ  præsenterer derfor fire konkrete anbefalinger til, hvor regeringen først bør tage fat på den grønne omstilling:

  1. Fart på elbilerne. Elbilerne er en central del af den grønne omstilling, men de vil blive bremset, hvis ikke de nødvendige ladestandere er på plads. Derfor skal kommunerne lave lokale planer for etablering af ladestandere.
  2. Gentænk boligjobordningen. Boligjobordningen sigter for bredt, og mange af de opgaver, som er omfattet af ordningen, bidrager ikke til den grønne omstilling. Ordningen bør fokuseres på energi og klima og bør også kunne anvendes til omkostningstunge investeringer som for eksempel ladestandere og varmepumper, hvor arbejdslønnen udgør en relativt begrænset andel. Endelig bør det være muligt at spare ubrugte fradrag op fra år til år.
  3. Styrk fleksibiliteten i energiforbruget. Fleksibiliteten i energiforbruget bliver vigtig for at kunne udnytte de store mængder sol- og vindmøllestrøm i fremtidens energinet. Den almindelige forbruger skal gives incitament til at gøre en del af sit energiforbrug fleksibelt ved bl.a. at tilpasse tariffer og afgifter. Samtidig bør det sikres, at eksempelvis varmepumper og ladestandere til elbiler, der er velegnede til at levere fleksibilitet, som standard udstyres med den nødvendige styring.
  4. Lad det offentlige og offentligt støttet byggeri gå forrest. Den offentlige sektor og den almene boligsektor er de største ejendomsejere i Danmark. I kraft af deres størrelse kan de derfor fungere som en driver på området for resten af samfundet. Der er et stort potentiale for at gennemføre rentable energibesparelser, og derfor bør der være krav om, at de energirenoverer tre procent af bygningsmassen årligt, så deres bygninger er energimæssigt tidssvarende.

”Vi håber, regeringen vil lytte til vores anbefalinger i forbindelse med en kommende klimaplan. Det er vigtigt, at energieffektiviseringsindsatsen prioriteres til de områder, som kan bidrage med de største CO2-reduktioner i fremtidens energisystem. Det er godt, ikke bare for klimaet, men også for de danske eksportmarkeder, som vil kunne få gavn af danske spidskompetencer inden for opsætning og eksport af energiudstyr,” siger Simon O. Rasmussen.

Regeringen har for nylig nedsat et udvalg for grøn omstilling. Med det vil der komme en mere koordineret og samtænkt klima- og energipolitik, hvor erhvervsministeren og skatteministeren mere kontinuerligt skal forholde sig til området. Hos TEKNIQ hilser man da også udvalget velkommen:

”Det er nødvendigt, at energipolitikken både bygger på CO2-reduktioner og på fornuftig økonomi. Her vil energieffektiviseringer spille en stadig større rolle. Den billigste energi er immervæk den, vi ikke bruger,” siger Simon O. Rasmussen.