Vejle Spildevand har som et af de første renseanlæg i Danmark implementeret en ny teknologi, der øger kapaciteten på Vejle renseanlæg. Selskabets målinger viser en forbedring på 80%, når kraftigt nedbør rammer Vejle. Opskriften er at gøre slammet tungere.

Vejle Spildevand arbejder løbende på at nedbringe antallet og mængden af overløb. Sidste år blev projekt Bedre Badevand sat i verden for at reducere antallet af overløb til den indre del af Vejle Fjord. Første del af projektet er nu implementeret og sat i drift med stor succes.

Vejle Spildevand har implementeret en ny teknologi kaldet S::Select. Spildevandet renses i tre processer, inden det ledes tilbage til naturen: mekanisk, biologisk og kemisk. S::Select-teknologien forbedrer den biologiske rensning, hvor den gør slammet tungere, hvilket får det til at bundfælde hurtigere. Når slammet bundfælder hurtigere, kan der komme mere vand gennem renseanlægget.

Fakta om S::Select-teknologien

  • Under opstarten tilsættes såkaldte bæreelementer til slammet, som gør det tungere.
  • Et anlæg med 16 cykloner sorterer slammet og bibeholder de tunge dele.
  • Tungt slam bundfælder hurtigere, og derved kan der komme mere vand gennem renseanlægget.
  • Vejle Spildevand er det tredje renseanlæg i Danmark, der bruger teknologien. Den er også implementeret i Aarhus og Aalborg.

Fra 2500 m3 til 4500 m3 spildevand

Vejle Spildevands laboratorium har netop færdiggjort en række måleresultater, som bekræfter, at kapaciteten på Vejle renseanlæg er øget markant efter implementering af S::Select-teknologien.

Chef for produktion i Vejle Spildevand Claus Christensen fortæller: ”Det er et super spændende projekt, hvor vores måleresultater nu bekræfter, at vi kan tage meget mere vand ind til rensning. Tidligere kunne vi modtage 2500 m3 spildevand i timen på Vejle renseanlæg – nu er den mængde kommet op på 4500 m3. Det giver en øget kapacitet på hele 80%, og det er vi naturligvis meget tilfredse med.”

Claus Christensen forklarer, at den øgede kapacitet især kommer til at reducere mængden af overløb fra Vejle renseanlæg mærkbart.

Skybrud testede teknologien til topkarakter

Et skybrud væltede ned over Vejle mandag d. 25. juli, og det var bl.a. med til at teste, om teknologien kunne få så meget mere vand gennem renseanlægget, som beregningerne havde forudsagt.

Claus Christensen forklarer: ”Ved skybruddet d. 25. juli fik vi testet, om teknologien virkede, som den skulle. Der er ingen tvivl: Den bestod testen med topkarakter. Vi var blevet stillet i udsigt, at vi kunne klare en belastning på 4500 m3 spildevand i timen i fire timer, men faktisk nåede vi op på den belastning i fem timer, så det er vi meget tilfredse med.”

Spildevandet renses stadig på samme høje niveau

Planlægningen af den nye teknologi gik i gang i 2021, og i april 2022 stod maskinen, der sætter processen i gang klar på Vejle renseanlæg. Maskinen består af 16 cykloner, der sorterer slammet.

Efter tre måneders indkøring var det i fuld funktion, hvor den biologiske rensning af spildevandet var tilpasset. Implementeringen af S::Select-teknologien giver nye opgaver med service og vedligeholdelse, men rensningen af spildevand fungerer på samme høje niveau som tidligere.

Prisen på anlægget er 11 mio. kr.