Først på sommeren meddelte Spildevandsteknisk Forenings sekretariatsleder, Susanne Brandt, at hun gerne ville trappe ned.

Hun har været en ener med utallige bolde i luften og været et kompetent omdrejningspunkt for alle med interesse for spildevandsteknik.

Det er ikke let at erstatte mange års opsamlet erfaring og et imponerende kendskab til branchen, men efter overvejelser i bestyrelsen var konklusionen, at STF var bedst tjent med at hente en kapacitet ind, der i forvejen har et indgående kendskab til branchen og foreningen.

Bestyrelsen har derfor bedt Karin Refsgaard, der hidtil har været ansat i BlueKolding, om at træde til, så der gradvist over de næste måneder frem til sommeren 2022 sker en overlevering af opgaver fra Susanne til Karin. Karin begynder på deltid i sekretariatet den 1. oktober.

Billedet viser den nye sekretariatsleder.