Som det første land i verden har tæt på samtlige kommuner i Danmark sat de grønne ambitioner på et tårnhøjt niveau – og går nu efter at opfylde de ambitiøse mål i Parisaftalen.

Yderligere 30 kommuner har netop tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 og bliver dermed en del af et hold, der allerede tæller 64 kommuner. Målet er klart: Senest i 2050 skal de være klimaneutrale. Vejen derhen hedder en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Det betyder, at tæt på hele den danske befolkning om under 30 år lever i en kommune, der er klimaneutral og samtidig robust overfor de klimaforandringer, som allerede i dag betyder højere temperaturer, stigende havvand og mere regn.

”Klimasamarbejdet mellem kommunerne har aldrig stået stærkere. Jeg er rigtig stolt over, at det kommunale Danmark i den grad viser, at vi går i front. Klimaudfordringerne skal løses lokalt, for klima handler om velfærd. Det handler om at undgå vand i kælderen, om mindre støj og forurening fra grøn transport, om affaldet, der skal genanvendes, om legepladsen, der også afleder de store vandmængder, det handler om bæredygtige løsninger i vores bygninger og mad i ældreplejen. Forandringerne og den grønne omstilling påvirker vores hverdag og de steder, hvor vi bor og opholder os. Og derfor er det en bunden opgave, at vi lykkes med en omstilling, hvor borgerne er tæt på de beslutninger, der træffes. Dén opgave kan vi bare se, at kommunerne i den grad har forstået og tager alvorligt,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

DK2020 sætter klima øverst på dagsordenen

De nye kommuner i DK2020, der blandt andet tæller Bornholm, Brønderslev, Greve, Tønder og Holstebro, skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning og med de samme værktøjer, som benyttes af internationale megabyer som Los Angeles og London – udviklet af det internationale bynetværk C40. Det er aldrig set før, at så mange lokale myndigheder i det samme land bruger C40’s værktøjer til at nå målene i Parisaftalen.

Som deltager i DK2020 skal de 30 nye kommuner lægge en plan, der viser vejen mod klimaneutralitet senest i 2050. Arbejdet begynder allerede dette efterår og indebærer, at kommunerne udpeger alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning lokalt og lægger en klar plan for, hvordan de håndteres. Der skal blandt andet kigges på områder som transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.

Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

”DK2020 sætter klimaet øverst på dagsordenen, og det er fantastisk at opleve hvordan et tæt partnerskab mellem regioner og kommuner kan bidrage til at finde løsninger på klimaudfordringerne. Med så mange ombord i projektet kan kommunerne og regionerne sammen med Realdania nu sætte alle vores kræfter ind på at lave seriøse og ambitiøse klimahandleplaner og tage de nødvendige skridt for at gøre Danmark klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Byer verden over kigger mod danske kommuner

Da Realdania i 2019 startede DK2020 som et pilotprojekt, fik 20 kommuner mulighed for at være med. Alle 20 har i dag en C40-godkendt klimahandlingsplan. Her er der blandt fokus på udfasning af olie- og gasfyr, grøn mobilitet, klimatilpasning, partnerskaber, grønne jobs, delebilsordninger og samarbejde med lokale virksomheder og borgere om at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

”Da vi i sin tid inviterede 20 pilotkommuner med i det nystartede DK2020, havde vi ikke i vores vildeste fantasi troet, at vi skulle stå her i dag – kun 2 år senere – med et klimaprojekt, som tæller intet mindre end 94 kommuner. Det gør mig stolt på vegne af kommunerne og deres borgere, at de har valgt at tage så stort og lokalt et ansvar for en af de sværeste globale problemstillinger. Byer verden over kigger mod de danske kommuner for inspiration i klimaarbejdet. Nu får de hele 94 kommuner at sparre med – udover København, der som medlem af C40 allerede har en godkendt klimaplan,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Kommuner får faglig sparring og rådgivning

De 30 nye kommuner i DK2020 skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem geografiske organiseringer – en i hver region – som er blevet dannet ifm. DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Her vil faglige medarbejdere fra KL’s Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring og facilitere kommunernes arbejde med at udvikle klimaplaner.

Derudover varetager CONCITO – Danmarks grønne tænketank – rollen som overordnet projektsekretariat og videnspartner i DK2020 sammen med C40.

De 30 nye kommuner i DK2020

Bornholm, Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Hørsholm, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Næstved, Ringsted, Solrød, Stevns, Billund, Fanø, Tønder, Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Brønderslev, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Thisted.