AO Johansen har aflagt halvårsregnskab. Og det er flot.

• Omsætningen i 2. kvartal 2021 blev på 1.188,8 mio. kr., hvilket er 186,5 mio. kr. eller 18,6 % højere end i 2. kvartal 2020. I 2. kvartal 2021 var der en arbejdsdag mere sammenlignet med sidste år. I 1. halvår 2021 blev omsætningen på 2.419,4 mio. kr., hvilket er 446,8 mio. kr. eller 22,6 % højere end i samme periode sidste år. I 1. halvår 2021 var der det samme antal arbejdsdage som sidste år.
• Resultat af primær drift (EBIT) blev i 2. kvartal 2021 76,5 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 6,4 %, mod hhv. 54,3 mio. kr. og 5,4 % i 2. kvartal 2020.
I 1. halvår 2021 blev resultat af primær drift (EBIT) 158,6 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 6,6 %, mod hhv. 106,1 mio. kr. og 5,4 % i 1. halvår 2020. Indtjeningsforøgelsen er et resultat af det øgede salg, mens den øgede overskudsgrad er opnået via øget effektivisering. Bruttomarginen er i 1. halvår uændret i forhold til sidste år.
• Resultat før skat i 2. kvartal 2021 på 79,2 mio. kr. er 24,7 mio. kr. højere end i 2. kvartal sidste år.
I 1. halvår 2021 blev resultat før skat på 160,7 mio. kr., hvilket er 56,6 mio. kr. højere end sidste år.
• Koncernens samlede aktiver pr. 30. juni 2021 udgjorde 2.593,5 mio. kr., hvilket er 300,8 mio. kr. højere end pr. 30. juni 2020. Stigningen kan primært henføres til øgede debitorer og varebeholdninger som følge af salgsvæksten, samt til et højere niveau af langfristede aktiver drevet af investeringer i fremtidens centrallager samt virksomhedskøb.
• Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2021 på 1.114,5 mio. kr., svarende til en soliditet på 43,0 %, er 179,8 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.
• Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2. kvartal 2021 blev på 26,9 mio. kr. og 132,8 mio. kr. i 1. halvår 2021, hvilket er hhv. 89,9 og 15,2 mio. kr. lavere end i samme perioder sidste år. Investeringer i 2. kvartal udgjorde 82,5 mio. kr. og 120,4 mio. kr. i 1. halvår 2021 mod hhv. 21,1 mio. kr. og 32,1 mio. kr. i 2020.
Øvrige hovedpunkter i 1. halvår 2021:
• Som anført i årsrapporten 2020, under ”Forventninger til fremtiden”, var salgsvæksten ekstraordinær høj i 1. kvartal 2021. Det generelt høje aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen blev yderligere forøget pga. øget digital handel som følge af nedlukning af fysiske byggemarkeder i en del af kvartalet. Som ventet er salgsvæksten i 2. kvartal aftaget, men ligger fortsat på et højt niveau. Der forventes mere moderat vækst i 2. halvår af 2021.
• Brødrene A & O Johansen A/S har den 29. april 2021 indgået aftale om køb af Complet VVS A/S (CompletVVS.dk), CVR-nr. 78864028, som er en webshop, der handler med VVS-artikler. Brødrene A & O Johansen A/S overtog Complet VVS A/S pr. 1. maj 2021.
• AO vandt E-handelsprisen 2021 for ”Bedste B2B-virksomhed”, hvor der bliver lagt vægt på godt købmandskab, vækst, service over for kunderne, evne til innovation samt bæredygtige tiltag/initiativer. AO fik endvidere en andenplads i kategorien ”Bedste Omnichannel-virksomhed”, der gives til de virksomheder, der bedst formår at drive salg og loyalitet via en sammenhængende kundeoplevelse på tværs af salgskanaler.