Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

27% mindre vind og verdens længste vindaftale

I første halvår af 2018 blev der installeret vindmøller med en samlet kapacitet på 4,5 GW i Europa. Det er 27% mindre end 1.halvår af 2017. 3/4 installeres på landjorden og 1/4 installeres til søs. Tyskland er med 1626 MW det land, som trak læsset på land-installationer. Så følger Frankrig med 0,6 GW og Danmark med 0,2 GW. På offshore siden er Storbritanien absolut førende med 911 MW ud af totalen på 1120 MW. Bellgien har til søs installeret 175 MW og Danmarks 28 MW giver også en tredjeplads til Danmark her. Tallene stammer fra Windeurope, der også spår...

Læs mere

Ny vejledning gælder for nye projektforslag

Energistyrelsen har opdateret vejledningen i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Vejledningen beskriver beregningsmetoden og valg af forudsætninger, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af energirelaterede projekter. Vejledningen er særligt anvendelig for udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Vejledningen bygger på Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Formålet med vejledningen er at sikre, at de samfundsøkonomiske analyser, fremstilles på en transparent og sammenlignelig måde og samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever op til det samfundsøkonomiske krav i projektbekendtgørelsen. Målgruppen for vejledningen er forsyningsselskaber, rådgivere samt kommuner. I opdateringen er vejledningen styrket og tydeliggjort...

Læs mere

Grøn ventilation

Tre danske virksomheder og Aarhus Universitet er i gang med at udvikle ny teknologi til grønnere airconditionanlæg i Kina. Med en ny bevilling fra Region Midtjyllands udviklingsprogram Midtnet Kina er det blevet muligt. Den kinesiske økonomi buldrer frem, og det har i løbet af de seneste 10-15 år medført en eksplosion i landets energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Efterspørgslen på grønne teknologier er stor, og det giver nye muligheder for danske cleantech-virksomheder. En af disse virksomheder er Ecovent, som producerer ventilationsløsninger. De vil nu på markedet med et langtidsholdbart filtermodul til klimaanlæg med et  lavt energiforbrug, og Ingeniørhøjskolen Aarhus...

Læs mere

Ulovlige kundeaftaler

Reglerne er klare. Kampen mod kundeaftaler, karteller osv. er intensiveret. Nedenstående sag er lærerig. Den har ikke noget med VVS-branchen at gøre, men i sidste måned faldt dommen. Og efterfølgende valgte konkurrencemyndigheder politianmeldelse. Sagen omtales her til inspiration for , at “sådan må man ikke”. Sagens konklusion: “Det var i strid med konkurrenceloven, da Mediacenter Danmark og MPE Distribution aftalte, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Det har Konkurrenceankenævnet stadfæstet. Konkurrencerådet anmelder nu sagen til politiet.” Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger: ”Ankenævnet har slået fast, at de to mediebureauer har...

Læs mere

Mangel på medarbejdere betyder “nej tak” til nye jobs

Installationsbranchen er ved at nærme sig en situation, hvor manglen på arbejdskraft kan dæmpe branchens vækstmuligheder efter fire år i træk med stadig større aktivitet. Men samtidig viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra TEKNIQ, at virksomhederne har en klar plan for, hvordan de vil imødekomme manglen på medarbejdere. ”Ansættelsen af flere lærlinge er den mest udbredte løsning. Faktisk forventer hele 62 procent af installationsvirksomhederne at benytte dette værktøj i tilfælde af rekrutteringsproblemer, ligesom 32 procent af virksomhederne vil ansætte flere nyudlærte lærlinge,” siger Rasmus Larsen, økonomisk-statistisk konsulent hos TEKNIQ, og uddyber: ”Helt konkret planlægger 25 procent at tage flere lærlinge...

Læs mere

Kommende begivenheder