Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

Nyt klimaforum uden Tekniq vidner om talentløs minister

Teknig Arbejdsgiverne udtaler “at de undrer sig over, at der ikke er fundet en plads til organisationen i Klimarådets nye klimadialogforum.” Det er de ikke ene om. Det gør Dagens VVS også. Vi har en klimaminister, der tumler rundt og laver det ene klimatosseri efter det andet. At udelade Tekniq i klimaforum er simpelthen for mangelfuld viden om, hvad der sker på området. Tekniq er mere diplomatiske i deres kritik. I en henvendelse til klimaminister Dan Jørgensen, skriver adm. direktør Troels Blicher Danielsen, blandt andet: “Vi betragter os selv som den arbejdsgiverorganisation, der faciliterer den grønne omstilling i Danmark...

Læs mere

Københavner messe i Brøndby Hallen

Torsdag den 17. september kl. 10-17 gentager Københavns Blikkenslager- og VVS Laug succesen fra 2018 og slår dørene op for Københavnermessen 2020 i Brøndby Hallen. I 2018 var der nærvær, et arrangementet spækket med spændende indhold, som gav inspiration til lærlinge, svende, overmontører og mestre i vvs-branchen. Og der blev netværket på tværs af leverandører, producenter og andre...

Læs mere

Udstilling i Corona tid

Udstillingen Building Green gennemføres i Forum den 28.-29.oktober 2020. Building Green har gennem årene vist spændende nytænkning, og i år  er det Building Greens 10-års jubilæum. “Derfor er det tid til at gøre status og det er tid til at accelerere bæredygtigt byggeri”, siger arrangørerne. Den 28.-29. oktober bliver der sat fokus på udviklingen det sidste årti, og hvordan der sættes turbo på bæredygtigt byggeri i fremtiden. Tilmelding på Building Greens hjemmeside. Udstillingen er et besøg...

Læs mere

AO overskud på vej mod 200 millioner

Som følge af en højere omsætning og indtjening i 2. kvartal og juli end forudset, har AO øget forventningerne til årets resultat før skat til 185-200 mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til tidligere udmelding i årsrapporten for 2019, hvor forventningen til årets resultat før skat for 2020 lå på 170-180 mio. kr. Situationen omkring COVID-19 medfører fortsat en usikkerhed omkring det fremtidige aktivitetsniveau, hvorfor opjusteringen er under forudsætning af moderat vækst i omsætningen gennem 2. halvår 2020. Selskabets delårsrapport for 1. halvår 2020 offentliggøres den 27. august som...

Læs mere

Komfort, økonomi og vaner skaber indeklimaet

Ny indeklimaundersøgelse er startet. I forprojektet undersøges om beboere i lejeboliger kender indeklimarådene, og hvorvidt de følger dem. Undersøgelsen er sket igennem interviews med 12 beboere i lejeboliger og en spørgeskemaundersøgelse blandt 35 beboere. Indeklimaområdet er stort, og denne undersøgelse tager derfor udgangspunkt i fire udvalgte temaer: Partikelforurening, fugt, kemikalier og temperatur. Undersøgelsen viser, at de fleste beboere kender de mest almindelige indeklimaråd, men at det ofte er forhold som fx komfort, økonomi og indgroede vaner, der gør at rådene ikke følges. Undersøgelsen viser desuden, at skriftligt informationsmateriale ikke har den store effekt på beboernes indeklimaadfærd, men at personlig...

Læs mere