Nytænkning er vigtig. Det gælder overalt.

Her ved årets start er der et spændende eksempel på visioner og nytænkning.

Nyt produkt udviklet af blåmuslinger. Lad det være en inspiration for os alle i 2021. Her er historien, som startede med et spørgsmål:

Hvordan kan det være, at fugt og vand kan få sko og andre læderprodukter til at gå op i limningen, mens blåmuslinger i saltvand uden videre klæber sig fast til sten og klipper, helt upåvirket af havets bølgeslag?

Blåmuslingens eminente klæbeevne er den primære inspirationskilde i et MUDP-projekt støttet af Miljøstyrelsen, hvor et bredt konsortium bestående af Dana Lim A/S, Angulus Sko, Søren Lund Møbler A/S, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut er gået sammen om at udvikle en effektiv biobaseret lim til læderindustrien.

– Opløsningsmidler eller solventer er stærkt sundhedsskadelige og derfor uønskede både i arbejdsmiljøet og miljøet generelt. Ved at udfase dem skaber vi derfor et bedre arbejdsmiljø for dem, der producerer og anvender solventbaserede lime. Samtidig vil producenter og leverandører være på forkant med en lovgivning, der løbende bliver skærpet, fortæller specialist i materialekemi Simon Frølich (ph.d.) fra Teknologisk Institut, der er leder af projektet.

Muslingelim til operationssår
Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet har ved at studere blåmuslinger tidligere kortlagt, hvad det er for kemiske håndtag, muslingerne drejer på for at fastgøre sig til våde overflader. Denne viden har ført til udviklingen af en ny limteknologi, der for eksempel påtænkes at blive brugt til at lukke sår efter operationer.

Blåmuslingernes effektive lim består af små elastiske tråde, og i enden af disse findes et såkaldt MFP-protein (mussel-foot protein), der får trådene til at hægte sig fast.

– En interessant egenskab ved muslingernes lim er desuden, at den kan hærde under vand og er selvreparerende. Det er egenskaber, som det er muligt at efterligne – og dermed skabe en lim med helt unikke evner, fortæller professor Henrik Birkedal fra Aarhus Universitet.

En hjælp til den grønne omstilling
Det er limproducenten Dana Lim, som sammen med specialisterne udvikler den nye lim, der skal målrettes blandt andet til møbler og fodtøj, hvor der ofte bruges læder. Hos Dana Lim glæder man sig over udsigten til en ny type lim med en grønnere profil:

– Bæredygtighed er højt på dagsordenen overalt, også hos producenter, der anvender lim i deres produkter. Derfor vil en ny biobaseret lim, der er mindst lige så effektiv som eksisterende solventbaserede lime, kunne yde et bidrag både til vores og vores kunders grønne omstilling, fortæller teknologichef Erik Andersen fra Dana Lim.

Ingen muslinger kommer til at lade livet
Den nye lim bliver fremstillet syntetisk. Det betyder med andre ord, at der ikke vil indgå blåmuslinger i limen. Til gengæld skal det kemiske råmateriale være biobaseret. Hvilken biomasse der skal indgå i limen, har specialisterne ikke lagt sig fast på, men i projektet laves der forsøg med blandt andet rejeskaller og alger.