Konferencen Build for Water afholdes den 6. og 7. december 2021 i Vandværket,
Rabarbervej 2, 2400 København NV.

Det er et spændende arrangement med mange gode indlægsholder og tid til både debatter og netværk.

Det er Building Green, som står bag konferencen, og de påpeger vigtigheden:

“Sommerens ekstreme vejrhændelser viser, hvor vigtigt det er at accelerere klimatilpasningen i Danmark.

Konference Build for Water vil være med til at skabe handling og fremme viden om klimatilpasning
blandt arkitekter, ingeniører, byplanlæggere og andre vigtige aktører i byggebranchen.
Mere vand er én af konsekvenserne ved klimaforandringer, og det stiller store krav til fremtidens arkitektur.

I Danmark bliver vi presset af vand fra mange sider – grundvandet stiger, regnen kommer, havet nærmer sig fra kysterne og åer sender vand fra baglandet.
Det har næppe været mere aktuelt at samles og blive klogere på mødet mellem by og vand og fremtidens arkitektur.”