Hillerød Centralrenseanlæg i Solrødgårds Klima- og Miljøpark var rammen om Spildevandsteknisk Forenings årsmøde 6. og 7.juni 2019.  .

Der var blandt andet rundvisning på renseanlægget.
Renseanlægget er i dansk målestok exceptionelt, da det er Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg,
og et anlæg hvor besøgende gennem glaspartier kan komme helt tæt på renseprocesserne.
På renseanlægget er de nyeste tilgængelige teknologier indbygget, og der arbejdes ligeledes med den
nyeste procesviden og de dertil knyttede styringsstrategier. Anlægget er således i stand til at tage vare
på flest mulige af de tilgængelige ressourcer i spildevandet – lige fra genindvinding af fosfor til udnyttelse
af varmeenergien i spildevandet. Hillerød Centralrenseanlæg er herved godt udstyret til de sandsynlige
fremtidige forventninger til håndtering af spildevand, der for eksempel kan udspringe af FNs 17 Verdensmål.
Anlægget er dimensioneret til en organisk belastning på 100.000 PE og er i dag belastet med ca. 64.000 PE.
Der er således taget højde for de forventede større belastninger i den nære fremtid, hvad enten der er tale om
boligkvarterer eller erhvervsvirksomheder i vækst.
Anlægget fødes af afløbssystemet i Hillerød Kommune, der med sine 550 km hovedledninger transporterer 7,5
mio. m3 spildevand pr. år.