Dansk Energi Management og virksomheden FlexMeter er ved at udvikle et koncept for effektiv brug af el i industrivirksomheder.

Koncept for måling af elforbrug
Projektet udvikler et koncept for skræddersyet måling af elforbruget som sammenholdes med data fra produktionen. Baseret på en detaljeret viden om elforbruget og produktionen, laves der forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner. Resultatet, er kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, som kan aflæses prompte efterfølgende.

Normalt produktionsmønster er afgørende
I marts 2020 skulle der installeres målere og foretages benchmarking på den første test-virksomhed: Plastix, som producerer plastik-granulat af udtjente fiskegarn. Men så kom Corona-krisen med store forandringer til følge for produktionen i virksomheden. Uden en repræsentativ produktion var det umuligt at måle et normalt elforbrug og projektet blev derfor sat på pause og deadlines forlænget. I løbet af efteråret fik Plastix igen et mere normalt produktionsmønster og projektet er fortsat med gode foreløbige resultater.

Lovende resultater
Der er foretaget flere målinger i 2-ugers intervaller, hvor elforbrug på forskellige led i produktionen sammenholdes med produktionsmængden. På Plastix er meget af produktionen automatiseret, så ”adfærdsændringer” handler især om indstillinger af de forskellige maskiner.

Målingerne sporede Plastix ind på at indstillinger på en tørkøler skulle justeres og efterfølgende målinger viser en reduktion på 20% på denne enhed blot med dette enkle tiltag. I ikke-automatiserede dele af virksomheden påviste målinger små forglemmelser fx ift. at slukke for ventilation, og enkle tiltag har løst den type udfordringer.