Sekretariatet for Energiklagenævnet har for øjeblikket mange sager til behandling – også en del flere end sekretariatet gerne ville have. Nævnet har oplevet en markant tilgang af sager som følge af blandt andet en voldsom stigning i antallet af bygningspuljesager, men nævnet har også modtaget en større mængde komplekse nævnssager end ellers.

Som det fremgår af grafen, er sagsinflow steget med næsten 300 % hen over en periode på to år. Det medfører en for lang sagsbehandlingstid, og “det er vi ved at gøre noget ved”, siger nævnet. Der er igangsat en særlig indsats, hvor der blandt andet er allokeret flere erfarne ressourcer til teamet, der sekretariatsbetjener nævnet. Det betyder, at man på den korte bane vil opleve en længere sagsbehandlingstid end ønskeligt, når man skal have en sag behandlet af Energiklagenævnet.