Som led i Energistyrelsens myndighedssamarbejde med den sydkoreanske Energistyrelse har Danmark og Sydkorea underskrevet en implementeringsaftale for at styrke samarbejdet indenfor vedvarende energi. Ved samme lejlighed har Esbjerg Kommune underskrevet en aftale om at etablere et samarbejde indenfor offshore vindenergi med den sydkoreanske metropol, Ulsan.

Danmark og Sydkorea er medlemmer af Green Growth Alliance og deler ambitionerne om en global grøn omstilling. Politisk, kommercielt og på forskningsområdet har man siden 2011 samarbejdet om at fremme grøn vækst og reducere udledningen af drivhusgasser.

Ambitiøse planer for offshore vindkraft

Der er en meget stor befolkningstæthed i Sydkorea, og udbygningen med offshore vindenergi spiller derfor en essentiel rolle i den grønne omstilling i landet. Den sydkoreanske regering har således planer om at etablere 12 GW offshore vindkraft ud af en samlet vindkapacitet på 16.5 GW i 2030. Samtidig kan Sydkoreas erfaring med hydrogen og energilagring bidrage til udviklingen i den danske.

Implementeringsaftalen er indgået i overensstemmelse med den eksisterende samarbejdsaftale mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og det sydkoreanske Handels-, Industri- og Energiministerium, der blev bekræftet 1. november 2018.

Nyt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og byen Usan

Danmarks ambassade i Sydkorea indgik i februar 2019 en samarbejdsaftale om vedvarende energi med byen Ulsan, hvor en af landets største og vigtigste industrihavne ligger. Hidtil har Ulsan fungeret som et center for skibsbygning, men for nylig annoncerede byen en ambitiøs plan om at blive en national hub for offshore vind. I Danmark har Esbjerg været igennem en lignende omstilling og betragtes i dag som en international hub på området. I den forbindelse har Esbjerg Kommune og Ulsan indgået en samarbejdsaftale, der fokuserer på udvikling af offshore vind, herunder havneudvikling, forskning, reguleringsrammer, O&M ydelser, og flydende havvindmøller