Der blev udsendt en pressemeddelelse, som var et farvel til Saniståls direktør Christian B. Lund.

Sanistål A/S har med virkning fra 1. januar 2022 ansat Claudio Christensen som ny adm. direktør. Han afløser Christian B. Lund, der fratrådte med øjeblikkelig virkning, ultimo november. I overgangsperioden varetager CFO Uffe Iversen ledelsen.

Forventningerne til 2021 nedjusteres som følge af, at Christian B. Lunds kontraktmæssige vederlag i opsigelsesperioden udgiftsføres i 2021.

Dagens VVS kan oplyse, at nedjusteringen er på 10 millioner, som Sanistål siger farvel til, og som Christian B. Lund siger goddag til.

Christian B. Lund kom i spidsen for Sanistål for 17 år siden, da selskabet var ude i store økonomiske problemer. Bankerne gik ind og overtog styringen, og Christian B. Lund fik på imponerende måde bragt selskabet ind i smult vande.

Du har gjort det flot og fortjener ros for din indsats Christian B. Lund.

Men tiden er også nu inde til at løfte Sanistål til et yderligere niveau, og det vil kunne ske ved de tiltag, som bestyrelsen netop har iværksat.

Claudio Christensen er 55 år, Vice President og leder af IBM’s Europæiske Digital Salgsforretning. Han har siden 2019 været uafhængigt medlem af Saniståls bestyrelse og kender også grossist- og servicebranchen fra en tidligere stilling som koncerndirektør i Solar med ansvar for salg og marketing.

”Claudio er en moderne og visionær leder med et globalt mindset. Han har demonstreret sin evne til at opbygge, drive og transformere servicevirksomheder, og han har opnået gode resultater ved at fokusere på medarbejdernes styrker og involvering. Claudio sikrer kontinuitet qua sit kendskab til Sanistål og vores branche, men han bringer også fornyelse og førstehåndserfaringer med digital transformation og B2B-salg i internationale servicevirksomheder,” siger bestyrelsesformand Anders K. Bønding.

”Jeg er glad for at aflevere en virksomhed, der efter nogle svære år er i fremgang og har momentum i markedet. Ledere og medarbejdere har et stærkt fokus på løbende forbedringer til gavn for kunder, leverandører og aktionærer, og det mindset udgør et stærkt fundament for fremtidens Sanistål. Jeg er også glad for, at Claudio Christensen kommer til at føre arbejdet videre, og jeg glæder mig til at følge virksomheden i fremtiden” siger Christian B. Lund

Christian B. Lund har været medlem af Saniståls koncerndirektion siden 2001 og blev i 2004 udnævnt som adm. direktør.

”Bestyrelsen vil gerne takke Christian for hans store indsats og engagement gennem 20 år. Sanistål er i god gænge med stigende omsætning og har leveret en fordobling af EBITDA indtjeningen over de sidste 2 år, og tiltagene under strategien leverer de forventede resultater. Derfor er det nu det rigtige tidspunkt at gennemføre et generationsskifte og udpege den koncernchef, der skal løfte Sanistål til det næste niveau,” siger Anders K. Bønding.

Som følge af ansættelsen som adm. direktør fratræder Claudio Christensen som bestyrelsesmedlem i Sanistål den 1. januar 2022, og et nyt medlem af bestyrelsen vil blive foreslået valgt på den ordinære generalforsamling i marts 2022. Ud over Claudio Christensen udgøres Saniståls direktion af CFO Uffe Iversen.

Forventninger til 2021
Christian B. Lund vil i opsigelsesperioden få udbetalt et kontraktmæssigt vederlag, som udgiftsføres i 2021. Som følge heraf ændrer Sanistål forventningerne til 2021 til et rapporteret driftsresultat (EBITDA) på 150-180 mio. kr. (tidligere: 160-190 mio. kr.) ved en omsætning på ca. 3,5 mia. kr. Til sammenligning var driftsresultatet (EBITDA) i 2020 på 114 mio. kr.

Sanistål har ca. 1.200 medarbejdere i Danmark, Letland, Litauen og Polen.