AO Johansen har aflagt regnskab og med en flot fremgang i salg passerede grossisten 4 milliarder i omsætning i 2020.

Omsætningen blev præcis 4.098,3 mio. kr. og fordeltes med 3.502,4 mio. kr. fra det professionelle marked (B2B) og 595,9 mio. kr. fra privatmarkedet (B2C). Væksten i det professionelle marked udgjorde 11,6 %, mens væksten i det private marked udgjorde 34,4 %. For såvidt angår væksten i det private marked, kan 7,1 % henføres til købet af LampeGuru ApS den 15. november 2019.
Salgsvæksten, kombineret med øget effektivisering, har resulteret i en stigning i resultat før
skat fra 168,4 mio. kr. i 2019 til 220,8 mio. kr. i 2020. Stigningen udgjorde 52,4 mio. kr. eller
31,1 %.
Bruttoresultatet udgjorde 914,4 mio. kr. mod 830,6 mio. kr. i 2019. Bruttomarginen er realiseret 0,9 %-point lavere end i 2019 som følge af et generelt øget prispres i markedet samt et
stigende projektsalg med lavere marginer. Af reduktionen i bruttomarginen kan 0,4 %-point
henføres til øgede nedskrivninger på varelager og en mere forsigtig indregning af leverandørbonus fra internationale indkøbssamarbejder, hvor COVID-19 har medført en større grad af usikkerhed ved estimering af den fælles bonus.

Dagens VVS vil traditionen tro nærstudere regnskabet., og informere om, hvad Dagens VVS finder frem af spændende ting.