Energistyrelsen har lavet en stikprøvekontrol, der viser, at der i 2017 var fejl i ca. hvert 5. af de kontrollerede energimærker. Selvom tallet er højt, er det en markant forbedring fra 2016, hvor der var fejl i næsten hvert 3. undersøgte energimærke. Ministeren er tilfreds med den nedadgående tendens, men understreger, at tallet stadig er for højt. Derfor har ministeren samlet en række organisationer med indgående kendskab til energimærkningsordningen, til et samarbejde om at forbedre ordningen, så den bliver mere brugervenlig for bygningsejere og –købere. Herudover har ministeriet iværksat initiativer, der skal forbedre kvaliteten af mærkerne yderligere.

“Boligejere og -købere skal have et energimærke, de kan stole på. Så når en stikprøve viser, at der er fejl i hvert 5. energimærke, er det stadig for mange fejl. Men jeg noterer mig samtidig, at vi nu kan begynde at se resultaterne af det lange seje træk med at løfte kvaliteten, som vi påbegyndte på baggrund af de alt, alt for mange fejl.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

”Jeg er rigtig glad for det samarbejde jeg har haft med branchen og det er meget positivt, at de firmaer der udarbejder energimærkerne har strammet op. Og jeg forventer selvfølgelig, at den gode tendens fortsætter i 2018. Sammen har vi kigget på alle aspekter af mærkningsordningen, så vi fremover kan få en ordning, der er troværdig og som både understøtter boligmarkedet og fremmer energibesparelser.” siger Lars Chr. Lilleholt.

Ministeriet har samlet branchen til tre heldagsmøder i foråret 2018, hvor der var en meget positiv dialog om at forbedre ordningen. På baggrund af samarbejdet med branchen melder ministeren større ændringer af energimærket ud inden udgangen af 2018, så energimærket i endnu højere grad understøtter boligmarkedet og fremmer energibesparelser.