Belastningen af miljøet i form af energiforbrug, kemiske stoffer og udledning forårsaget af en MAGNA3-pumpe er blevet udførligt beskrevet i en miljødeklaration (EPD). Det er første gang, en pumpeproducent får en EDP i overensstemmelse med den europæiske standard EN 15804.

– Det er et meget vigtigt skridt for Grundfos at kunne dokumentere den miljømæssige indvirkning over for vores kunder på en standardiseret måde, siger Mathias Høeg, Senior Life Cycle Assessment Specialist, Grundfos.

 

Stor efterspørgsel
Dokumentet, der er verificeret af tredjepart og udstedt af uvildige sagkyndige fra det tyske Institut Bauen und Umwelt, indeholder klare, sammenlignelige oplysninger om produktets påvirkning gennem dets livscyklus.

At et produkt har en EPD betyder ikke nødvendigvis, at det er miljømæssigt bedre end andre løsninger. Det betyder blot, at der tilbydes produktfakta, hvilket er bredt efterspurgt blandt Grundfos-kunder og partnere.

– Det er et meget aktuelt emne. For eksempel kræver arkitekten bag et kommende boligudviklingsprojekt, og som har et stærkt fokus på nul-energi-bygninger, en EPD i forbindelse med pumperne, siger Mark O’ Sullivan, Sales Engineer i Grundfos Irland. Et billede, der går igen på en række markeder rundt omkring i verden.

 

Flere produkter på vej
Næste skridt er at få endnu flere produkter miljøcertificeret, hvilket falder i god tråd med Grundfos’ fortsatte ambitioner om at levere så energieffektive og miljøvenlige produkter som muligt og gøre det på en transparent måde.

– Arbejdet med miljøcertificering påvirker måden, vi udvikler nye produkter på. Miljømæssig indvirkning vil blive integreret på linje med andre designkriterier såsom pris og funktionalitet. Dette er muligt, fordi miljø som begreb nu kan blive målt og formidlet ved hjælp af tal og grafer, forklarer Mathias Høeg.