Rådgiver Cowi og leverandør Grundfos gik sammen, da problemer med oversvømmelse skulle løses til skole. Og det viste sig at blive en genial løsning. De fik “skabt” en bypass-pumpebrønd til Lergravskolen.

I dagligdagen fungerer løsningen ved gravitation, men ved skybrud træder pumpebrønden i aktion og sikrer både mod vand i kælderen og tilbageløb fra kloaknettet.

Entreprenør Rene Vesterlyng fra Gundsø Entreprenør forretning installerede by-pass pumpebrønden.

Han konkluderer, at den “geniale løsning” giver begrænset gravearbejde, minimal vedligehold, lavt energiforbrug.

Rene Vesterlyng ser et stort potentiale hos boligforeninger, hvor der ofte er pladsproblemer og ledningsføring i jorden.

Brønden kommer færdig monteret fra Grundfos med spjæld, pumper og styring.