Energistyrelsen har meddelt tilladelser til, at Energinet og Evida kan sætte Lolland-Falster rørledningen i drift på dansk søterritorium i Storstrømmen og Guldborg Sund.

Energistyrelsen har i dag meddelt en tilladelse til Energinet til idriftsættelse og drift af Lolland-Falster gasrørledningen på dansk søterritorium i Storstrømmen og en tilladelse til Evida til idriftsættelse og drift af rørledningen på dansk søterritorium i Guldborg Sund.

Baggrund

Lolland-Falster rørledningen i dansk farvand er del af et større gasrørledningsprojekt mellem Everdrup på Sjælland og Nakskov på Lolland. Gasrørledningen løber som en undersøisk rørledning ved farvandskrydsningerne Storstrømmen og Guldborg Sund.

Den samlede længde af rørledningsruten er ca. 115 km lang og rørledningen kan transportere op mod 290 mio. m3 naturgas om året. Ifølge selskabernes tidsplan er idriftsættelse planlagt til den 30. august 2024.