Hvordan får vi danskerne til at køre i grønne biler og bruge grøn energi? Og hvordan fastholder vi danskernes klimabegejstring, når klimakampen kommer ind over ligusterhækken?
Danskerne har stemt. De ønsker politik, der reducerer Danmarks CO2-udledning markant. De vil af med de fossile brændsler, og den nye regering har sat en ambitiøs klimakurs.
Heldigvis er Danmarks energiproduktion i høj grad grøn. Og bliver grønnere og grønnere.
Derfor handler NEXT STEP i klimakampen ikke kun om flere vindmøller og solceller. Klimakampen hopper nu ind over ligusterhækken, og danskerne skal selv aktivt tage en række valg, hvis deres energiforbrug skal blive klimavenligt.  Men hvad skal politikerne gøre for, at bilejeren vælger den grønne bil? Hvad virker bedst, hvis danskernes energiforbrug i boliger skal bidrage til en ny klimalov? Og hvordan fastholder vi danskernes klimabegejstring i takt med, at de kommer til at kunne mærke klimakampen i deres egen hverdag?
TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Energi og Autobranchen Danmark inviterer til klimadebat.

PRAKTISK INFORMATION

Dato: 9. september 2019
Sted: Mogens Dahls Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S
Pris: Gratis. Ved afbud efter 6. september kl. 12:00 og ved no-show opkræver vi gebyr på kr. 500,- + moms.
Varighed: Kl. 12:00-17:00

Program

12:00  Ankomst og let frokost

12:30  Velkomst /Lars Aagard, adm. direktør, Dansk Energi

12:45  Hvordan vil regeringen gøre det attraktivt for danskerne at være aktive grønne forbrugere? /Repræsentant fra den nye regering (TBC)

13:05  Hvilken politik skal på bordet for at få alle forbrugere med – også de, der ikke vægter klimaet højest? Debat
/ Ida Auken, Radikale Venstre (TBC)
/ Morten Messerschmidt, DF
/ Vincent Hendricks, professor i filosofi ved Københavns Universitet
13:30  Hvordan får vi bilejerne til at køre grønt?
Transportsektoren er Danmarks største klimasynder. Hvordan gør vi de grønne biler til det økonomiske og komfortable valg for danskerne?
 • Hvilke barrierer skal fjernes, hvis danskerne skal vælge elbilen?
  / Gitte Seeberg, adm. direktør. Autobranchen Danmark
 • Hvordan bliver elsystemet klar og afgifterne de rette?
  / Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi.
 • Paneldebat
  / Energi- og klimaordførere
14:25  Kaffepause

14:50  Hvordan får vi husejerne ind i klimakampen?
 • Kan husejeren få et 100% grønt energiforbrug?
  / Kamilla Tingvad, afdelingschef, Dansk Energi
 • Elektrificering og et smartere energiforbrug – hvordan får vi danskerne med?
  / Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Paneldebat
  / Energi- og klimaordførere
15:45  Hvordan fastholder vi den grønne begejstring hele vejen til 2030? 
Den nye regering har sat en ambitiøs klimakurs for Danmark, som alle danskere kommer til at kunne mærke og bidrage til. Men hvordan sikrer vi, at vi kommer ansvarligt i mål og sikrer, at klimabegejstring ikke erstattes af klimamodstand? Hvad er erhvervslivets rolle, og hvilken indsats skal Danmark klare selv, og hvad skal ske internationalt?
Debat mellem mellem repræsentanter fra Christiansborg, erhvervsliv og tænketanke.
16:10  Afslutning
/ Gitte Seeberg, adm. direktør, Autobranchen Danmark
/ Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
16:20  Vin og netværk
Moderator: Gertrud Højlund, TV2 News