Villum Fonden uddeler i alt 98,5 mio. kr. til dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer, som udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, man tilgår vigtige emner på.

Et fantastisk Willum-tiltag, og hurra for de mange, som finder den “skæve” nytænkning.

DTU er helt fremme, når det gælder støtte fra fonden.

Og af de i alt 52 bevillinger, som er udvalgt blandt 400 ansøgere, modtager DTU-forskere 21.

Ansøgerne omfatter alt, fra postdocs til professorer, og repræsenterer 16 nationaliteter. Modtagerne fra DTU repræsenterer ni forskellige nationaliteter og otte af DTU’s institutter (se modtagerne nederst).

Ifølge forskningsdirektør i fonden, Thomas Bjørnholm, handler programmet om at turde udfordre rammerne for, hvordan man bevilger forskningsstøtte.

”Det er den vilde idé, som man måske ikke tør sige højt, som måske udfordrer anerkendt forskning, og som ikke passer ind i de kasser, hvor mange forskningsmidler befinder sig,” siger han.

Blandt de ‘vilde’ idéer fra DTU finder man automatiseret forstærkning af 3D-printede betonstrukturer, batterier baseret på rust og saltvand, energieffektive spintronic-applikationer, undersøgelse af aerosolers betydning for klimaforandringer med mikroskopi og 3D live-billeddannelse af komplekse nanostrukturer.

Alle ansøgninger kommer igennem en udvælgelsesproces, hvor 20 internationale bedømmere vurderer forskningsidéen uden mulighed for at skele til forskernes CV og akademiske meritter.

”Der skal være plads til forskere med nye idéer og skæve vinkler – og andre veje til finansiering end gennem den kendte peer review proces. Her kan vi med anonym udvælgelse og højrisikovillige midler bidrage til, at vilde idéer og skæve vinkler bliver testet,” siger Thomas Bjørnholm.

 

Modtagere fra DTU:

 

Astri Bjørnetun Haugen, PhD, DTU Energy, The microplatelet machine, 2 mio. kr.

Bingdong Chang, PhD, DTU Nanolab, Adding extra dimensions to dielectric nanostructures – revolutionary building blocks for nanophotonics, 1,8 mio. kr

Carlos León Sobrino, Dr., DTU Biosustain, CRISPR-cas mediated silencing as an intelligent and iterative screening tool for bacterial engineering., 1,7 mio. kr.

Christian Pedersen, Professor, DTU Fotonik, Mid-infrared, hyperspectral, super resolution microscope, 2 mio. kr.

Emil Damgaard Jensen, Postdoc, DTU Biosustain, FusTech: Cell-cell fusion technology between eukaryotic kingdoms, 2 mio. kr.

Gregor Fischer, Associate Professor, DTU Byg, Automated, digitally controlled installation of reinforcement in 3-D printed concrete structures, 2 mio. kr.

Hitesh Kumar Sahoo, Researcher, DTU Fotonik, Handshaking of light and sound: enabling on-chip silicon light source and optical amplifier, 2 mio. kr.

Juanita Bocquel, Postdoc, DTU Physics, Quantum Sensing of a Biological Compass, 1,9 mio. kr.

Kim Lau Nielsen, Associate Professor, DTU Mechanical Engineering, Micron-scale Crashworthiness (MicronCrash), 2 mio. kr.

Kristian Mølhave, Associate Professor, DTU Nanolab, A Microscopic View on Aerosols and Climate Change, 2 mio. kr.

Kristoffer Haldrup, Senior Scientist, DTU Physics, Phonon Photography, 1,9 mio. kr.

Manuel Pinelo, Associate Professor, DTU Chemical Engineering, Creating multiple microenvironments within the same reactor setup for sequential enzymatic reactions at industrial level, 1,2 mio. kr.

Murat Nulati Yesibolati, Postdoc, DTU Nanolab, Watch a Brownian dance at the nanoscale: live-imaging and quantification of complex nanostructure motion in 3D, 1,9 mio. kr.

Nicolas Stenger, Associate Professor, DTU Fotonik, A single-photon emitter at mid-infrared frequencies, 1,9 mio. kr.

Nini Pryds, Professor, DTU Energy, Epitaxial oxide heterostructures: New design of Energy-Efficient spintronic Devices (NEED), 2 mio. kr.

Piotr de Silva, Assistant Professor, DTU Energy, Combining machine learning and human understanding for accelerated discovery of molecular materials, 2 mio. kr.

Thomas Olsen, PhD., DTU Physics, Farming functionality: “Sowing two-dimensonal metals in ferroelectrics”, 1,7 mio. kr.

Timothy Booth, Assistant Professor, DTU Physics, IonGate – Bio-inspired synthetic active transport membranes based on van der Waals heterostructures, 2 mio kr.

Wolff-Ragnar Kiebach, Senior Researcher, DTU Energy, Can you build a battery from rust?, 2 mio. kr.

Xiaodan Zhang, Senior Researcher, DTU Mechanical Engineering, Explore the strength limit of metals, 2 mio. kr.

Yubin Zhang, Senior Researcher, DTU Mechanical Engineering, Bringing synchrotron micro-diffraction to the laboratory, 1,9 mio. kr.