Den nye aftale med Carlsberg styrker Lemvigh Müller internationalt.

Allerede i 2019 lavede Carsberg og Lemvigh-Müller den første aftale og nu laves en forlængelse og udvidelse. Til gavn for begge firmaer. To “gamle” danske firmaer.

Carlsberg har siden grundlæggelsen i 1847 ekspanderet langt ud over landegrænserne og er nu verdens tredjestørste bryggeri, og Lemvigh-Müller, der så dagens lys året før i 1846.

Den nye aftalen om levering af personlige værnemidler (PPE), elektronisk dataudveksling (EDI) og SmartLager-maskiner dækker 61 Carlsberg-anlæg, herunder 28 bryggerier, i 18 forskellige vesteuropæiske lande. Konkret betyder aftalen, at Lemvigh-Müller skal stille et fast sortiment på mere end 650 materialenumre til rådighed for Carlsberg. Carlsberg har desuden adgang til yderligere 34.000 materialenumre i Lemvigh-Müllers sortiment af sikkerhedssko, faldsikring, førstehjælpsudstyr og de mange andre produkter, der er med til at gøre arbejdet i produktionen sikkert.

SmartLager og EDI har mere fokus i den nye aftale

Som en del af den nye aftale vil Lemvigh-Müller implementere flere SmartLager-maskiner på Carlsbergs anlæg. Alt fra bestilling af produkter til modtagelse af dem, overvågning af forbrug og lagerføring kører automatisk – uden risiko for, at bryggerierne løber tør for beskyttelsesudstyr i produktionen. Elektronisk dataudveksling vil også blive udvidet. EDI-løsningen vil automatisere Carlsbergs indkøbsproces ved at udveksle data mellem Lemvigh-Müller og Carlsbergs økonomisystem uden menneskelig indblanding.