I Dagens VVS` rapport over udviklingen blandt danske grossister sidste år, var to af konklusionerne, at “AO og LMG drøner derud af” og “Sanistål var taberen”.

Nu har Lemvigh Müller A/S aflagt regnskab for 2022.  Det går stadig flot og fremad med omsætningen, som er steget til 9,4 milliarder. Så der er stadig drøn på.

Men hvad med indtjeningen.?

Den er faldet.

Ikke bare lidt, men markant.

Medens omsætningen er steget med 13%, er bruttofortjenesten faldet med hele 9%.

Så når 8,3 mia. i omsætning i 2021 gav 1,5 mia. i indtjening, gav 1 mia. mere i omsætning i 2022 130 millioner mindre til virksomheden.

Det ses tydeligt på bruttoavanceprocenten, som er faldet fra 17,6% til 14,2%.

Markant og bekymrende.

Den stigende omsætning er sket med en begrænset stigning i antallet af medarbejdere, så nøgletallet som Dagens VVS elsker, ” Omsætning pr. medarbejder” er steget med 9% til 6,7 mio. pr. medarbejder.

Det er flot.

Og ved at holde personaleomkostninger på samme niveau som forrige år, er det lykkes, at få en bundlinie på 438 millioner i overskud før skat.

Det er 136 mio. mindre end forrige år.  Øvrige omkostninger er steget 57 mio. og så er årsagen til et lavere overskud det manglende bidrag fra salget.

LMG lå sidste analyse med 5 smileys i den bedste kategori af Dagens VVS-analysen 2022. Spændende at se om det kan holdes, når den nye analyse kommer ultimo juni 2023.